Otac Nebeski me voli!

Antonija Lovrić

35 godina imala sam problem kojeg nisam bila svjesna. Moj otac bio je jako strog. Usudila bi se reći nepravedan i tu sliku svog zemaljskog oca prenijela sam na sliku Nebeskog. Nisam se mogla pouzdati na Nebeskog jer sam ga zamišljala kao ovog koji mi je darovan ovdje i sada.
U brak sam ušla s ranama koje mi je nanio moj otac, tako ih još više produbila. Raspadom braka vidjela sam da na nekim stvarima u svom životu moram poraditi jer sam dužna sebi. Iako ni tada nisam bila svjesna što mi se događa. Traganjem za pomoći Gospodin mi je slao ljude na moj put i lagano otkrivao srž mog problema. Rane zadobivene u braku bile su previše bolne da bi razumjela što mi je Gospodin govorio po Dijani koja je vodila Unbound molitvu. U tom periodu krenula sam na hagioterapiju. Polako mi je Gospodin pokazao s kakvom sam osobom stupila u brak; manipulator koji je iskoristio moju naivnost i nesigurnost koju sam dobila od oca.
Molila sam se Majci Nebeskoj shvaćajući da se ne mogu moliti ni jednom muškom svecu. Na otvorenom susretu tokom molitve preporučeno mi je da ponovim Unbound . Za vrijeme molitve došla mi je spoznaja da me Otac Nebeski želio, da me zato stvorio da sa mnom ima plan. Da nije On taj koji od mene ne traži mnogo, a zauzvrat daje mrvice (što je bilo moje mišljenje o Ocu). Također me napustio strah koji me cijeli moj život pratio do tog trenutka. Osjetila sam kako ogromna težina odlazi s mene. Danas se svaki dan budim sa zahvalnošću što me Otac Nebeski voli i ljubi, što mi je omogućilo spoznaju da nisam sama i da On upravlja svakim mojim korakom, da je uz mene u svakom trenutku. Želim napomenuti da je svaki novi dan – novi izazov, koji nameće razne kušnje.
Zahvaljujem Gospodinu za svaku situaciju u koju me stavio, za svaku osobu koju je stavio na moj put i svemu onom od čega me oslobodio da mogu živjeti slobodno!
Antonija Lovrić