Zanimljive teme

Zašto Yoga?

Iako je yoga drevna doktrina, možemo je smatrati zastarjelim pokušajem da se postigne jedinstvo s božanskim. U praksi, ona je privlačna mlakim kršćanima, laicima, gladnima duhovnih iskustava, koja, zbog ne poznavanja svoje vjere ne vide u vlastitoj tradiciji.

Pročitaj više

Pornografija

Pornografija vas lažima drži u klopci, a nasuprot tome, Bog nas vodi u istinu. Isus je rekao, "Ako ostanete u mojoj riječi, uistinu, moji ste učenici; upoznat ćete istinu i istina će vas osloboditi"

Pročitaj više

Jehovini svjedoci

Jehovine svjedoke (JS) mnogi pogrešno smatraju kršćanskom sektom, no to ne stoji budući da oni niječu vjerovanja kršćanstva. Ova sekta je mnoge udaljila od njihove vjere zbog ne znanja, stoga ćemo prikazati njihovo podrijetlo, učenje i običaje.

Pročitaj više

Glazba u službi sotonizma

Da bismo shvatili vezu koja postoji između glazbe i okultizma, moramo posegnuti u prošlost, u vrijeme kad su vračari (ili šamani) otkrili da glazba posjeduje snagu koja može izazvati određene načine ponašanja, što se nije moglo protumačiti na naravan ili shvatljiv način.

Pročitaj više

Što je Rei-ki?

Spiritistička praksa koje se treba ozbiljno kloniti. Obožavanje i klanjanje «Univerzalnoj životnoj Energiji» dio je kulta budističke filozofije Kurama hrama kojoj je pripadao Mikao Usui, osnivač reikija.

Pročitaj više