Želja

Želja je najveći motivator za naša djela. Što želimo određujemo načinom na koji živimo i čime se punimo. Željeti živjeti sveto učinit će nas najsretnijim ljudima. Ako sva naša radost bude Gospodin, On će i ispuniti sve želje našega srca.

Želja – osnovni pokretač i motiv za djela

Hebreima

412Živa je, uistinu, Riječ Božja i djelotvorna; oštrija je od svakoga dvosjekla mača; prodire dotle da dijeli dušu i duh, zglobove i moždinu te prosuđuje nakane i misli srca. 13Nema stvorenja njoj skrivena. Sve je, naprotiv, golo i razgoljeno očima Onoga komu nam je dati račun

1015A to nam svjedoči i Duh Sveti. Pošto je doista rekao: 16“Ovo je Savez kojim ću se svezati s njima nakon ovih dana”, Gospodin govori: “Zakone ću svoje staviti u njihova srca i upisati ih u dušu njihovu. 17I grijeha se njihovih i bezakonja njihovih neću više spominjati.”

122Zato i mi, okruženi tolikim oblakom svjedoka, odložimo svaki teret i grijeh koji nas sapinje te postojano trčimo u borbu koja je pred nama! 3Doista pomno promotrite Njega, koji podnese toliko protivljenje grešnika protiv sebe, da – premoreni – ne klonete duhom. 4Ta još se do krvi ne oduprijeste u borbi protiv grijeha.

Jakovljeva

41Odakle ratovi, odakle borbe među vama? Zar ne odavde: od pohota što vojuju u udovima vašim? 2Žudite, a nemate; ubijate i hlepite, a ne možete postići; borite se i ratujete. Nemate jer ne ištete. 3Ištete, a ne primate jer rđavo ištete: da u pohotama svojim potratite. 4Preljubnici! Ne znate li da je prijateljstvo sa svijetom neprijateljstvo prema Bogu? Tko god dakle hoće da bude prijatelj svijeta, promeće se u neprijatelja Božjega. 7Podložite se Bogu! Oduprite se đavlu i pobjeći će od vas! 8Približite se Bogu i on će se približiti vama! Očistite ruke, grešnici! Očistite srca, dvoličnjaci! 10Ponizite se pred Gospodinom i on će vas uzvisiti!

1 Petrova

114Kao poslušna djeca ne oblikujte se prema prijašnjim strastima iz doba neznanja. 15Naprotiv, kao što je svet Onaj koji vas pozva, i vi budite sveti u svemu življenju. 16Ta pisano je: Budite sveti jer sam ja svet. 17Ako Ocem nazivate njega koji nepristrano svakoga po djelu sudi, vrijeme svoga proputovanja proživite u bogobojaznosti. 18Ta znate da od svog ispraznog načina života, što vam ga oci ostaviše u baštinu, niste otkupljeni nečim raspadljivim, srebrom ili zlatom, 19nego dragocjenom krvlju Krista, Jaganjca nevina i bez mane.

Otkrivenje

148Za njim eto drugog anđela koji govori: “Pade, pade Babilon, veliki koji vinom gnjeva i bluda svojega opi sve narode!”

O negativnim željama

Mudre izreke

625Ne poželi u svom srcu njezine ljepote i ne daj da te osvoji trepavicama svojim. 27Može li tko nositi oganj u njedrima a da mu se odjeća ne upali? 28Može li tko hoditi po živom ugljevlju a svojih nogu da ne ožeže? 29Tako biva onomu tko ide k ženi svoga bližnjega: neće ostati bez kazne tko god se nje dotakne. 32Nerazuman je, dakle, tko se upušta s preljubnicom; dušu svoju gubi koji tako čini.

1212Čežnja je opakoga mreža od zala, a korijen pravednika daje ploda.

134Uzaludna je žudnja lijenčine, a ispunit će se želja marljivih.

Sirah

122Strast opakoga ne može opravdati, jer mu teret strasti donosi pad. 24Strpljiv krije svoje riječi do pravog trena, i usta mnogih govore o njegovu razboru.

52Ne idi za svojom željom i svojom snagom, slijedeći strasti svoga srca. 3Ne reci: “Tko mi što može?” jer će te Gospod kazniti. 4Ne reci: “Griješio sam, pa što!” jer Gospod umije čekati.

62Ne predaj se u ruke svojoj strasti, da ti ona dušu ne rastrga kao razbješnjeli bik; 3da ti ne obrsti lišće i da ti ne propadnu plodovi i ne ostaneš poput sasušena drveta. 4Jer strastvena duša propast je onome čija je i čini od njega ruglo pred njegovim neprijateljima

95Ne upiri pogled u djevicu, da ne bi bio kažnjen zajedno s njom. 8Odvrati pogled svoj od ljupke žene i ne gledaj tuđu ljepotu. Mnoge već zavede ženina ljepota, koja želju raspaljuje kao vatru. 9Ne sjedaj nikad s udatom ženom i zajedno s njom ne pij vina, da ti srce ne podlegne njezinim dražima i da u strasti svojoj ne srneš u propast.

1830Ne idi za svojim strastima, kroti svoje požude. 31Ako zadovoljiš svoju dušu požudom, načinit ćeš od sebe ruglo neprijateljima.

2111Tko čuva Zakon, gospodar je svojim strastima, i savršenstvo straha Gospodnjeg mudrost je.

234Gospode, Oče i Bože života moga, ne daj mi oči ohole, 5odvrati požudu od mene, 6ne daj da podlegnem nasladi i pohoti, ne prepusti me besramnim željama. 17žarka strast što kao oganj žeže ne stišava se dok se ne ugasi; čovjek pohotan na vlastito tijelo: on ne prestaje dok ga vatra ne sažeže. Bludniku je svaka hrana slatka i on se ne smiruje sve do smrti.

2521Ne daj se zavesti ljepotom ženskom i ne žudi za ženom.

3622Ženska ljepota raduje oči, i to je najjača od svih ljudskih želja.

4212Ne zaustavljaj pogleda ni pred čijom ljepotom i ne sjedaj sa ženama.

Matej

528A ja vam kažem: Tko god s požudom pogleda ženu, već je s njome učinio preljub u srcu. 29Ako te desno oko sablažnjava, iskopaj ga i baci od sebe. Ta bolje je da ti propadne jedan od udova, nego da ti cijelo tijelo bude bačeno u pakao.

Rimljanima

124Zato ih je Bog po pohotama srdaca njihovih predao nečistoći te sami obeščašćuju svoja tijela. 26Stoga ih je Bog predao sramotnim strastima: njihove žene zamijeniše naravno općenje protunaravnim, 27a tako su i muškarci napustili naravno općenje sa ženom i raspalili se pohotom jedni za drugima te muškarci s muškarcima sramotno čine i sami na sebi primaju zasluženu plaću svoga zastranjenja.

612Neka ne kraljuje grijeh u vašem smrtnom tijelu da slušate njegove požude; 16Ne znate li: ako se komu predate za robove, na poslušnost, robovi ste onoga koga slušate: bilo grijeha – na smrt, bilo poslušnosti – na pravednost. 21Pa kakav ste plod onda imali? Onoga se sada stidite jer svršetak je tomu – smrt. 23Jer plaća je grijeha smrt, a dar Božji jest život vječni u Kristu Isusu, Gospodinu našem.

75Doista, dok bijasmo u tijelu, grešne su strasti, Zakonom izazvane, djelovale u našim udovima te smrti donosile plodove; 6sada pak umrijevši onomu što nas je sputavalo, riješeni smo Zakona te služimo u novosti Duha, a ne u stareži slova. 7Što ćemo dakle reći? Je li Zakon grijeh? Nipošto! Nego: grijeha ne spoznah doli po Zakonu jer za požudu ne bih znao da Zakon nije govorio: Ne poželi! 8A grijeh je, uhvativši priliku, po zapovijedi u meni prouzročio svakovrsnu požudu. Ta bez zakona grijeh je mrtav. 18Doista znam da dobro ne prebiva u meni, to jest u mojem tijelu. Uistinu: htjeti mi ide, ali ne i činiti dobro.

82Ta zakon Duha života u Kristu Isusu oslobodi me zakona grijeha i smrti.

1 Korinćanima

105Ali većina njih nije bila po volji Bogu: ta poubijani su po pustinji. 6To bijahu pralikovi naši: da ne žudimo za zlima kao što su žudjeli oni.

Efežanima

21I vi bijaste mrtvi zbog prijestupa i grijeha 2u kojima ste nekoć živjeli po Eonu ovoga svijeta, po Knezu vlasti zraka, po tomu duhu koji sada djeluje u sinovima neposlušnima. 3Među njima smo i mi nekoć živjeli u požudama tijela svoga, udovoljavajući prohtjevima tijela i ćudi, te po naravi bijasmo djeca gnjeva kao i drugi.

417Ovo govorim i zaklinjem u Gospodinu: ne živite više kao što pogani žive – u ispraznosti pameti njihove: 18zamračena uma, udaljeni od života Božjega, sve zbog neznanja koje je u njima, zbog okorjelosti srca njihova. 19Sami su sebe otupili i podali se razvratnosti da bi u pohlepi počinjali svaku nečistoću. 22da vam je odložiti prijašnje ponašanje, starog čovjeka, koga varave požude vode u propast,

53A bludnost i svaka nečistoća ili pohlepa neka se i ne spominje među vama, kako dolikuje svetima!

55Jer dobro znajte ovo: nijedan bludnik, ili bestidnik, ili pohlepnik – taj idolopoklonik – nema baštine u kraljevstvu Kristovu i Božjemu. 6Nitko neka vas ispraznim riječima ne zavarava: zbog toga dolazi gnjev Božji na sinove neposlušne.

Kološanima

220Ako ste s Kristom umrli za počela svijeta, zašto se, kao da još u ovom svijetu živite, dajete pod propise: 21“Ne diraj, ne kušaj, ne dotiči”? 22Sve će to uporabom propasti. Uredbe i nauci ljudski! 23Po samozvanu bogoštovlju, poniznosti i trapljenju tijela sve to doduše slovi kao mudrost, ali nema nikakve vrijednosti, samo zasićuje tijelo.

31Ako ste suuskrsli s Kristom, tražite što je gore, gdje Krist sjedi zdesna Bogu! 2Za onim gore težite, ne za zemaljskim! 5Umrtvite dakle udove svoje zemaljske: bludnost, nečistoću, strasti, zlu požudu i pohlepu – to idolopoklonstvo! 6Zbog toga dolazi gnjev Božji na sinove neposlušne. 7Tim ste putom i vi nekoć hodili, kad ste u tome živjeli. 8Ali sada i vi odložite sve! Gnjev, srdžba, opakost, hula, prostota van iz vaših usta! 9Ne varajte jedni druge! Jer svukoste staroga čovjeka s njegovim djelima 10i obukoste novoga, koji se obnavlja za spoznanje po slici svoga Stvoritelja!

Jakovljeva

113Neka nitko u napasti ne rekne: “Bog me napastuje.” Ta Bog ne može biti napastovan na zlo, i ne napastuje nikoga. 14Nego svakoga napastuje njegova požuda koja ga privlači i mami. 15Požuda zatim, zatrudnjevši, rađa grijehom, a grijeh izvršen rađa smrću. 16Ne varajte se, braćo moja ljubljena!

1 Petrova

43Dosta je uistinu što ste u prošlom vremenu vršili volju pogana, hodeći u razvratnostima, požudama, pijančevanjima, pijankama, opijanjima i bezakoničkim idolopoklonstvima. 4Stoga se čude (svijet) što se ne slijevate u tu istu rijeku raskalašenosti te proklinju.

2 Petrova

29umije Gospod i pobožnike iz napasti izbaviti, a nepravednike za kaznu na Dan sudnji sačuvati, 10ponajprije one koji u prljavoj požudi idu za puti i preziru Veličanstvo. 14Oči su im pune preljubnice, nikako da se nasite grijeha; mame duše nepostojane, srce im je uvježbano u lakomstvu, prokleti sinovi! 18Naklapajući naduvene ispraznosti, požudama putenim, razvratnostima mame one što netom odbjegoše od onih koji žive u zabludi.

1 Ivanova

215Ne ljubite svijeta ni što je u svijetu. Ako tko ljubi svijet, nema u njemu ljubavi Očeve. 16Jer što je god svjetovno – požuda tijela, i požuda očiju, i oholost života – nije od Oca, nego od svijeta. 17Svijet prolazi i požuda njegova, a tko čini volju Božju, ostaje dovijeka.

Jakovljeva

116To su rogoborni nezadovoljnici koji hode putom svojih požuda, usta im zbore naduto, ulaguju se u lice radi dobitka. 17A vi, ljubljeni, sjetite se riječi što ih prorekoše apostoli Gospodina našega Isusa Krista. 18Oni vam govorahu: “U posljednje će vrijeme biti podrugljivaca koji će se povoditi za bezbožnim požudama svojim.” 19To su sijači razdora, sjetilnici koji nemaju Duha.

Pozitivne želje

Mudre izreke

1312Predugo očekivanje ubija srce, a ispunjena želja drvo je života.

1319Slatka je duši ispunjena želja, a bezumnicima je mrsko kloniti se oda zla.

Ivan

56Kad ga Isus opazi gdje leži i kada dozna da je već dugo u tome stanju, kaže mu: “Želiš li ozdraviti?” 8Kaže mu Isus: “Ustani, uzmi svoju postelju i hodi!” 9Čovjek odmah ozdravi, uzme svoju postelju i prohoda.

1 Petrova

22Kao novorođenčad žudite za duhovnim, nepatvorenim mlijekom da po njemu uzrastete za spasenje, 11Ljubljeni! Zaklinjem vas da se kao pridošlice i putnici klonite putenih požuda koje vojuju protiv duše;

2 Petrova

14Time smo obdareni dragocjenim, najvećim obećanjima da po njima postanete zajedničari božanske naravi umakavši pokvarenosti koja je u svijetu zbog požude.

Efežanima

213Da, Bog u svojoj dobrohotnosti izvodi u vama i htjeti i djelovati.

Strast

Mudre izreke

913Gospođa ludost puna je strasti, prosta je i ne zna ništa.

181Vlastitoj požudi popušta onaj tko zastranjuje, i svađa se usprkos razboru. 2Bezumnomu nije mio razum; stalo mu je dati srcu oduška.

1 Korinćanima

108I ne podajimo se bludu kao što se neki od njih bludu podaše i padoše u jednom danu dvadeset i tri tisuće.

2 Timoteju

222A mladenačkih se strastvenosti kloni! Teži za pravednošću, vjerom, ljubavlju, mirom sa svima koji iz čista srca prizivlju Gospodina.

Milost oprosta

Baš kako se deseti gubavac vratio k Isusu sa zahvalom, tako i ja sada osjećam da bih bila poput onih 9 kad bih prešutjela svoje oslobođenje i ozdravljenje od duhovne obnove...

Pročitaj više

Vjera u molitvu

Hvaljen Isus i Marija! Zovem se Lidija Pirenjak i dolazim iz podružnice Kašina. Posvjedočila bih kako je Gospodin otklonio fleku ili madež sa stopala moga sina. Ne znam što je...

Pročitaj više

Božja princeza

Zovem se Mirjana, član sam ZDP, rado ću podijeliti svoje svjedočanstvo što je učinio Isus za mene  po Unbound molitvi. Moje obraćenje i susret s Gospodinom počelo je...

Pročitaj više