Zaziv Duha Svetog

O dođi, Stvorče, Duše Svet,
pohodi duše vjernika,
Poteci višnjom milosti
u grudi štono stvori ih.
Ti nazivaš se Tješitelj,
Blagodat Boga svevišnjeg,
Studenac živi, ljubav, plam i
pomazanje duhovno.

Darova sedam razdaješ,
Ti prste desne Očeve,
Od vječnog Oca obećan,
Ti puniš usta besjedom.
Zapali svjetlo u srcu,
Zadahni dušu ljubavlju,
U nemoćima tjelesnim
potkrepljuj nas bez prestanka.

Dušmana od nas otjeraj i
postojani mir nam daj,
Ispred nas idi, vodi nas,
da svakog zla se klonimo.
Daj Oca da upoznamo i
Krista, Sina njegova,
I u Te, Duha Njihova,
da vjerujemo sveudilj.

Sva slava Ocu vječnomu i
uskrslomu Sinu Mu,
Sa Tješiteljem Presvetim
nek bude sad i uvijeke.

Amen!

MOLITVA

Dahni u mene, Duše Sveti, da moje misli budu svete. Pokreni me, Duše Sveti, da moj posao bude posvećen. Privuci moje srce da zavoli samo ono što je sveto. Zaštiti me, Duše Sveti da mogu uvijek biti svet/a.

1. dan
Duše Sveti, daru Božji mojoj duši. Ne znam kako da izrazim sreću koja me ispunja, znajući da si moj najdraži gost i da je božanski život u meni. Kao nabujalom vodom moja je duša preplavljena mirom, ljubavlju i dubokim razmatranjem o Tebi, razmišljanjem o Tvom neiscrpnom obilju ljubavi, darova, vrlina, plodova i blaženstava. Mislim o Tvojoj dobroti koja Te navodi da se nastaniš u meni. Ti sve imaš, Ti sve možeš, Ti mi sve daješ, usprkos mojoj bijedi. Blagoslivljam Te, slavim Te, zahvaljujem Ti i sve od Tebe očekujem. Sve mi podari, o Duše Sveti. Slava Ocu …

Slijedi krunica i litanije Duhu Svetom

2. dan
Duše Sveti, Ti božanski darovatelju, u najdubljoj poniznosti, ali svom snagom svojih najdubljih želja, molim te da mi podariš svojih sedam darova, naročito mudrost i milosrđe. Umnoži u meni ove darove da se razviju u svoj punini, da moja duša u svemu bude poslušna Tebi, učitelju duha i da stalno živim od Tvojih darova u razmatranju Tebe i Presvetog Trojstva. Slava Ocu …

Slijedi krunica i litanije Duhu Svetom.

3. dan
Duše Sveti, učitelju i posvetitelju moje duše, molim Te s neumornom upornošću da me učiš istini, da govoriš mom srcu, da me posvetiš, njegujući moju dušu kao što si njegovao dušu Bezgrešne, svoje zaručnice, i duše mučenika i svetaca. Ja beskrajno žudim za svetošću, ne zbog sebe, već da mogu slaviti Tebe, učitelju nad učiteljima, sveto Trojstvo, sjaju Crkve, uzore duša. Ne postoji bolji način da se postane pravi apostol doli postizanjem svetosti, jer bez svetosti se ne postiže ništa. Duše Sveti, čuj moju molitvu i usliši moju želju.
Slava Ocu …

Slijedi krunica i litanije Duhu Svetom

4. dan
Duše Sveti, istino i preblažena svjetlosti, skoro si potpuno nepoznat većini ljudi. Nikada o Tebi ne mislimo, rastrgani mnogim brigama, opijeni duhom svijeta, nepažljivi na Tvoju brigu i nježnost. Kakve li nezahvalnosti! Saberi, Božanski Duše, ove moje skromne osjećaje kao zadovoljštinu za žalosno zapostavljanje i kao molbu da mi podariš svjetlo, kao i svom svećenstvu i vjernicima.
Slava Ocu …

Slijedi krunica i litanije Duhu Svetom

5. dan
Duše Sveti, ljubavi i milino Oca i Sina, mirisni cvijete Božje svetosti, božanska vatro zapaljena u meni, daruj mi novo srce, odstrani svaku mrlju i sjenu, spali svaku nečistoću i učini me sličnim slici Sina Božjeg. Duše Plameni, koji si se udostojao osobno prebivati u meni da bi me posvetio, zapali u meni vatru ljubavi, svojim plamenom prožmi i obuhvati čitavu moju dušu, slomi svaku sklonost grijehu, usmjeri me apostolskim stazama, podari mi milost da budem plamen i da izgaram čistom i vječnom ljubavlju. Slava Ocu …

Slijedi krunica i litanije Duhu Svetom

6. dan
Duše kreposti, koji si mučenicima udijelio snagu da mogu umirati radosni radi Gospodina Isusa, usadi mi božansku snagu u svoj punini. Sažeži moju obamrlost i nebrigu, učini me jakim da mogu prihvatiti sve što Gospodin od mene traži, ne obazirući se pri tom na žrtve i teškoće, za slavu Tvoju i za duhovnu i materijalnu blagodat sve braće. Daj mi snagu da nastavim sa žarom i ne odustanem od započetog. Daruj mi hrabrost i snagu da postojano branim Crkvu, da se pred svima učvrsti jedinstvo vjere i poslušnost papi i biskupima. Daruj mi polet u apostolatu, da ga sačuvam do kraja pod cijenu bilo kojeg mučeništva duše ili tijela. Božanski duše, zaštiti me svojom svemoći, podrži me svojom krepošću i obuhvati me svojom nesavladivom snagom. Slava Ocu …

Slijedi krunica i litanije Duhu Svetom

7. dan
Duše istine i svjetla, vatro i žare svjetlosti, svjetlosti najblaženija, rasprši i ukloni iz mene sjene grijeha i sumnji. Obasjaj i rasvijetli savršenom bistrinom dubinu moje duše, da uvijek otklanjam svaki grijeh, da snažno prionem uz učenje Crkve, da hodim u Tvom svjetlu. Obavijen Tvojom svetom svjetlošću, da uvijek ostanem u Tvojoj istini i jasnoj svjetlosti. Slava Ocu …

Slijedi krunica i litanije Duhu Svetom

8. dan
O Duše čistitelju, očisti me od svake mrlje. Posveti me i podari mi Isusuove vrline, ista Njegova nagnuća i raspoloženja, da u meni prebiva isti Dug Isusov. U dušu moju udahni istu ljubav prema Isusu, koju je Otac udahnuo svom božanskom Sinu i daj mi istu privrženost koju Otac osjeća prema svom ljubljenom Sinu Isusu. Slava Ocu …

Slijedi krunica i litanije Duhu Svetom

9. dan

Duše Sveti, zaklinjem te, obasjaj moj razum jasnom svjetlošću koja će služiti meni i svima koji se meni budu obraćali i koja će utvrditi moj slabi duh darom ljubavi i snage. Božanski posvetitelji, vodi me prema planini svetosti, stalnim vježbanjem u strpljivosti i poslušnosti Tvojim nakanama. Ti si svetost i ja Ti trebam omogućiti da živiš u meni, udovoljavajući Tvom nastojanju prema savršenstvu. Božanski obnovitelju, obnovi sve, odagnaj zlo, svaku opasnost, svaku zloću, obnovi u meni se, sve čisto, sve sveto. Božanski životvorče, duše duše moje, daj mi snage da svjedočim i uvijek zajedno s Tobom slavim božanskog Sina, da živim za Njegovu slavu i umrem u Njegovoj ljubavi. Božanski darovaoče, daj mi svoje darove da razmatram Boga u svjetlu Njegova tajanstva, da shvatim pravu vrijednost života i stvari, da sve ljubim čistom ljubavlju, kao u Nebu.
Amen.
Slava Ocu…

KRATKA KRUNICA DUHU SVETOM   x 3

Dođi, Duše Sveti,
Duše mudrosti, i vladaj u mom srcu!
Slava Ocu…

Dođi, Duše Sveti,
Duše razuma, i rasvijetli moju tamu!
Slava Ocu…

Dođi, Duše Sveti,
Duše savjeta i vodi me putem istine!
Slava Ocu…

Dođi, Duše Sveti,
Duše jakosti, i utvrdi me u krepostima!
Slava Ocu…

Dođi, Duše Sveti,
Duše znanja, i uči me znanju ljubavi!
Slava Ocu…

Dođi, Duše Sveti,
Duše pobožnosti, i učini me pobožnim!
Slava Ocu…

Dođi, Duše Sveti,
Duše straha Božjega, i čuvaj me od grijeha!
Slava Ocu…

LITANIJE DUHU SVETOM

Gospodine, smiluj se!
Kriste, smiluj se!
Gospodine, smiluj se!
Kriste, čuj nas!
Kriste, usliši nas!

Oče, nebeski Bože, smiluj nam se!
Sine, Otkupitelju svijeta Bože, smiluj nam se!

Duše Sveti, Bože, smiluj nam se!
Sveto Trojstvo, jedan Bože, smiluj nam se!

Duše Sveti, koji izlaziš od Oca i Sina, smiluj nam se! – (ponavlja se za svaki zaziv)

Duše Sveti, po čijem su nadahnuću govorili proroci, smiluj nam se!
Duše Sveti, koji svjedočiš za Isusa Krista, smiluj nam se!

Duše Sveti, naš božanski Učitelju, smiluj nam se!

Duše Sveti, po kojemu je Djevica Marija začela Sina Božjega, smiluj nam se!

Duše Sveti, koji stanuješ u nama, smiluj nam se!

Duše mudrosti i razuma, smiluj nam se!

Duše savjeta i jakosti, smiluj nam se!
Duše znanja i pobožnosti, smiluj nam se!

Duše straha Božjega, smiluj nam se!

Duše milosti i milosrđa, smiluj nam se!

Duše jakosti, ustrajnosti i umjerenosti, smiluj nam se!

Duše vjere, ufanja, ljubavi i mira, smiluj nam se!

Duše poniznosti i čistoće, smiluj nam se!

Duše dobrote i duhovne miline, smiluj nam se!

Duše svih milosti, smiluj nam se!

Duše Sveti, koji proničeš Božje tajne, smiluj nam se!

Duše Sveti, koji nas pomažeš u molitvi, smiluj nam se!

Duše Sveti, koji si u slici goluba sišao nad Isusa, smiluj nam se!

Duše Sveti, po kome smo se duhovno preporodili, smiluj nam se!

Duše Sveti, koji nam srca napunjaš božanskom ljubavlju, smiluj nam se!

Duše Sveti, čijom milošću postajemo Božja djeca, smiluj nam se!

Duše Sveti, koji si poput gorućih jezika sišao nad apostole, smiluj nam se!

 

Milostiv budi, oprosti nam, Gospodine!
Milostiv budi, usliši nas, Gospodine!

 

Od svakog zla, oslobodi nas, Gospodine! – (ponavlja se za svaki zaziv)

Od svakog grijeha, oslobodi nas, Gospodine!

Od napasti i đavolskih zasjeda, oslobodi nas, Gospodine!

Od preuzetnosti i zdvojnosti, oslobodi nas, Gospodine!

Od poricanja objavljenih istina, oslobodi nas, Gospodine!

Od grješne okorjelosti i bezbožnosti, oslobodi nas, Gospodine!

Od svake ljage duše i tijela, oslobodi nas, Gospodine!

Od duha bludnosti, oslobodi nas, Gospodine!

Po Tvojem izlaženju od Oca i Sina, oslobodi nas, Gospodine!

Po divnom djelovanju Tvoje milosti, oslobodi nas, Gospodine!

Po bezgrešnom Začeću Djevice Marije, oslobodi nas, Gospodine!

Po otajstvenom Začeću Isusa Krista, oslobodi nas, Gospodine!

Po Tvom silasku nad Isusa u Jordanu, oslobodi nas, Gospodine!

Po Tvom silasku nad apostole, oslobodi nas, Gospodine!

Na veliki dan suda Božjega, oslobodi nas, Gospodine!

Mi grešnici, Tebe molimo, usliši nas! – (ponavlja se za svaki zaziv)

Da po Tebi sveto živimo, Tebe molimo, usliši nas!
Da vazda budemo Tvoj sveti hram, Tebe molimo, usliši nas!

Da po Tebi ne popuštamo grešnim željama, Tebe molimo, usliši nas!

Da po Tebi Bogu živimo, Tebe molimo, usliši nas!

Da vazda čuvamo i širimo Kristov mir i ljubav, Tebe molimo, usliši nas!

Da bježimo od zabluda i grijeha, Tebe molimo, usliši nas!

Da se uvijek podlažemo Božjoj istini, Tebe molimo, usliši nas!

Da obnoviš u nama pravednost i poštenje, Tebe molimo, usliši nas!

Da nas obogatiš božanskom istinom i milošću, Tebe molimo, usliši nas!

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam, Gospodine!

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas, Gospodine!

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se!


Pomolimo se:

Bože koji si svjetlošću Duha Svetoga poučio srca vjernih, daj da u tom istom Duhu što je pravo mislimo i Njegovoj se utjehi vazda radujemo!
Molimo te, Gospodine, da Tvoj božanski Duh po svom beskrajnom milosrđu očisti naša srca i od svih nas zala oslobodi!

Po Kristu Gospodinu našem!

Amen.