Litanije, devetnice

Litanije, devetnice

Devetnice Presvetom Srcu Isusovu za milost

Gospodine Isusa Kriste, Tvome presvetom Srcu povjeravam ovu nakanu… (ovdje spomeni nakanu).
Samo me pogledaj, onda čini što želiš sa mnom… Neka Tvoje presveto Srce odluči…
Ja se uzdam u nj… Ja s njim računam… Ja se izručujem Njegovu milosrđu…
Gospodine Isuse, znam, Ti me nećeš odbaciti. Nemaš Ti Srce za to.
Ja se u Njega uzdam. Presveto Srce, ja vjerujem u Tvoju bezuvjetnu ljubav prema meni.
Neka dođe na mene i na one za koje molim kraljevstvo Tvoje Dobrote, Nježnosti i Blagosti.
Isuse, zagovorniče naš kod Oca, dobroto beskrajna, prečesto dolazim samo da Te molim,
oprosti mi, ali Ti si mi uvijek siguran oslonac: molim Te za ovu milost.
Stavljam je u Tvoje presveto Srce. Kad je Tvoj i naš Otac vidi
prekrivenu Tvojom presvetom Krvlju, neće mi uskratiti ovu milost.
To više neće biti moja, nego Tvoja molitva.
O, Isuse, u Tvoje dobro Srce polažem svu svoju nadu, ne daj da se ikada postidim. Amen.

Litanijska molitva za oslobođenje

Od svakoga zla, Oslobodi nas, Isuse!
Od svakoga grijeha,
Od svakoga straha,
Od nevjere i praznovjerja,
Od očaja i preuzetnosti,
Od duha mržnje i osvete,
Od svađe i zavade,
Od duha zavisti i ljubomore,
Od duha oholosti,
Od svake neumjerenosti,
Od svih ovisnosti,
Od duha bludnosti,
Od duha pijanstva,
Od duha lutanja i izgubljenosti,
Od duha samoubojstva,
Od nemara za nadahnuća Tvoja.

Kratke litanije Krvi Kristove

Krvi Kristova, – jedinorođenog Sina vječnog Oca, Spasi me!
– utjelovljene Riječi Božje,
– novoga i vječnoga zavjeta,
– u smrtnoj borbi na zemlju potekla,
– koja si kod bičevanja izvirala,
– ispod trnove krune prokapala,
– na križu izlivena,
– cijeno našeg spasenja,
– bez koje nema oproštenja,
– u Euharistiji okrepo i čišćenje duša,
– rijeko milosrđa
– pobjednice zlih duhova,
– snago mučenika,
– jakosti priznavalaca,
– koja rađaš djevice,
– čvrstoćo onih koji su u pogibli,
– okrepo umornih,
– u plaču utjeho,
– nado pokornika,
– utjeho umirućih,
– mire i milino srdaca,
– jamstvo vječnoga života,
– koja izbavljaš duše iz čistilišta,
– svake slave i časti predostojna.

Otkupio si nas, Gospodine, krvlju svojom.
I postadosmo kraljevstvo Boga našega

Svemogući vječni Bože, Ti si jedinorođenoga svoga Sina postavio za Otkupitelja svijeta
i htio da Te Njegova Krv ublaži: podaj, molimo, da cijenu našega spasenja tako štujemo,
a njezina nas snaga tako brani od zala ovoga života na zemlji,
da vječni plod svete Krvi uživamo na nebu. Po istom Kristu Gospodinu našem. Amen.

Litanije poniznosti

Isuse, blaga i ponizna srca, usliši me!

Od želje da budem cijenjen, Oslobodi me, Isuse!
Od želje da budem ljubljen,
Od želje da budem tražen
Od želje da budem štovan i čašćen,
Od želje da moja djela budu priznata,
Od želje da budem slavan,
Od želje da budem hvaljen,
Od želje da budem pretpostavljen,
Od želje da budem pitan za savjet,
Od želje da budem pošteđen,
Od želje za uspjehom i odobravanjem,
Od želje za karijerom i slavom ovoga svijeta,
Od straha pred poniženjima,
Od straha pred prezirom,
Od straha pred zabačenošću,
Od straha pred klevetom,
Od straha pred zaboravom,
Od straha pred ismjehivanjem,
Od straha pred sumnjičenjem,
Od straha pred lažnim osudama,

Da drugi budu više cijenjeni nego ja, Daj da to želim, Isuse!
Da drugi budu uvijek bolje suđeni nego ja,
Da drugi budu časniji nego ja,
Da drugi budu slavljeni, a ja zaboravljen,
Da drugi u svemu budu ispred mene,
Da drugi budu svetiji nego ja,
da se posvetim onoliko koliko mi dopusti Tvoja sveta volja,

Isuse, blaga i ponizna srca, smiluj se meni!
Isuse, blaga i ponizna srca, učini srce moje po Srcu svome!

Zazivi Srcu Isusovu

(Ponavljati završni usklik)

Srce Isusovo
– jedina ljubavi moja, smiri me!
– najdraža pjesmo moja, razveseli me!
– vedrino mojih dana, razbistri me!
– sunce životvorne milosti, ogrij me!
– riječi mudrosti i života, pouči me!
– obilje blagog milosrđa, pomiluj me!
– prebistri studenče Božji, operi me!
Srce Isusovo
– balzame preteških rana, iscijeli me!
– žitnice rajskog obilja, hrani me!
– izvore djevičanskog vina, napoji me!
– svjetlo nevinosti, obasjaj me!
– putnicima neugasiva zvijezdo, vodi me!
– plameni žaru ljubavi, zapali me!
– čvrsti stožeru čovječanstva, učvrsti me!
– ogrado sigurna i neprobojna, brani me!
– glasu najboljeg savjeta, prati me!
– milino posvećenih duša, opoji me!
– pećino nježnih golubica, sakrij me!
– odrazu sjajne ljepote, ispuni me!
– prijestolje Kraljevstva nebeskoga, osvoji me!
– otvoreno utočište pokajnika, spasi me!
– svadbeno ruho moje, zaogrni me!
– luko u olujama života, zaštiti me!
– kruno neba i zemlje, ovjenčaj me!
– vječni raju moj, primi me!