Sloboda

Sloboda

Sirah

1514On je sam u početku stvorio čovjeka i prepustio ga slobodnoj volji njegovoj. 15Ako hoćeš, možeš držati zapovijedi, u tvojoj je moći da budeš vjeran. 16On je preda te stavio vatru i vodu: za čim hoćeš pruži ruku svoju. 17Pred čovjekom je i život i smrt: što on više voli to će mu se dati.

1723Jednoga će se dana dići i platiti im, svakomu će plaća pasti na vlastitu glavu.

4018Neovisan čovjek i radnik imaju ugodan život, ali od obojice bolji ima onaj tko pronađe blago.

Matej

1212A koliko je čovjek vredniji od ovce! Tako, slobodno je subotom činiti dobro!”

Ivan

832upoznat ćete istinu i istina će vas osloboditi.”

834Odgovori im Isus: “Zaista, zaista, kažem vam: tko god čini grijeh, rob je grijeha. 36Ako vas dakle Sin oslobodi, zbilja ćete biti slobodni.

Rimljanima

820stvorenje je uistinu podvrgnuto ispraznosti – ne po svojoj volji, nego zbog onoga koji ga podvrgnu – ali u nadi. 21Jer i stvorenje će se osloboditi robovanja pokvarljivosti da sudjeluje u slobodi i slavi djece Božje.

1 Korinćanima

612“Sve mi je dopušteno!” Ali – sve ne koristi. “Sve mi je dopušteno!” Ali – neću da mnome išta vlada.

723Otkupninom ste kupljeni: ne budite robovi ljudima.

89A pazite da ne bi možda ta vaša sloboda bila spoticaj nejakima.

1023“Sve je slobodno!” Ali – sve ne koristi. “Sve je dopušteno!” Ali – sve ne saziđuje. 29Savjesti mislim, ne svoje, nego onoga drugoga. Ta zašto da moju slobodu druga savjest sudi?

2 Korinćanima

317Gospodin je Duh, a gdje je Duh Gospodnji, ondje je sloboda.

Galaćanima

13Isusa Krista, 4koji sam sebe dade za grijehe naše da nas istrgne iz sadašnjega svijeta opakoga kao što je volja Boga i Oca našega. 10Doista, nastojim li ovo pridobiti ljude ili Boga? Ili idem li za tim da ljudima ugodim? Kad bih nastojao ljudima ugađati, ne bih bio Kristov sluga.

24…radi uljeza, lažne braće, koja se ušuljaše da vrebaju slobodu koju imamo u Kristu Isusu, ne bi li nas učinili robovima. 5Ne, ni načas im nismo popustili, nismo se podložili: da istina evanđelja ostane kod vas!

41Hoću reći: sve dok je baštinik maloljetan, ništa se ne razlikuje od roba premda je gospodar svega: 2pod skrbnicima je i upraviteljima sve do dana koji je odredio otac. 3Tako i mi: dok bijasmo maloljetni, robovasmo počelima svijeta. 4A kada dođe punina vremena, odasla Bog Sina svoga: od žene bi rođen, Zakonu podložan 5da podložnike Zakona otkupi te primimo posinstvo. 7Tako više nisi rob nego sin; ako pak sin, onda i baštinik po Bogu. 8Onda dok još niste poznavali Boga, služili ste bogovima koji po naravi to nisu. 30Nego, što veli Pismo? Otjeraj sluškinju i sina njezina jer sin sluškinje ne smije biti baštinik sa sinom slobodne. 31Zato, braćo, nismo djeca ropkinje nego slobodne.

51Za slobodu nas Krist oslobodi! Držite se dakle i ne dajte se ponovno u jaram ropstva. Doista vi ste, braćo, na slobodu pozvani! Samo neka ta sloboda ne bude izlikom tijelu, nego – ljubavlju služite jedni drugima.

Efežanima

47A svakomu je od nas dana milost po mjeri dara Kristova. 8Zato veli: Na visinu uzađe vodeći sužnje, dade dare ljudima. 14da više ne budemo nejačad kojom se valovi poigravaju i koje goni svaki vjetar nauka u ovom kockanju ljudskom, u lukavosti što put krči zabludi.

Filipljanima

121Ta meni je živjeti Krist, a umrijeti dobitak!

313Jedno samo: što je za mnom, zaboravljam, za onim što je preda mnom, prežem, 14k cilju hitim, k nagradi višnjeg poziva Božjeg u Kristu Isusu.

Kološanima

113On nas izbavi iz vlasti tame i prenese u kraljevstvo Sina, ljubavi svoje.

216Neka vas dakle nitko ne sudi po jelu ili po piću, po blagdanima, mlađacima ili subotama. 17To je tek sjena onoga što dolazi, a zbiljnost jest – tijelo Kristovo. 18Nitko neka vas ne podcjenjuje zato što on sam uživa u “poniznosti i štovanju anđela”, zadubljuje se u svoja viđenja, bezrazložno se nadima tjelesnom pameću svojom, Ako ste s Kristom umrli za počela svijeta, zašto se, kao da još u ovom svijetu živite, dajete pod propise: 19a ne drži se Glave, Njega od kojeg sve Tijelo, zglobovima i svezama zbrinuto i povezano, raste rastom Božjim. 21“Ne diraj, ne kušaj, ne dotiči”? 22Sve će to uporabom propasti. Uredbe i nauci ljudski! 23Po samozvanu bogoštovlju, poniznosti i trapljenju tijela sve to doduše slovi kao mudrost, ali nema nikakve vrijednosti, samo zasićuje tijelo.

38Ali sada i vi odložite sve! Gnjev, srdžba, opakost, hula, prostota van iz vaših usta! 9Ne varajte jedni druge! Jer svukoste staroga čovjeka s njegovim djelima 10i obukoste novoga, koji se obnavlja za spoznanje po slici svoga Stvoritelja!

Titu

214On sebe dade za nas da nas otkupi od svakoga bezakonja i očisti sebi Narod izabrani koji revnuje oko dobrih djela.

Hebreima

215pa oslobodi one koji – od straha pred smrću – kroza sav život bijahu podložni ropstvu.

922I gotovo se sve po zakonu čisti krvlju i bez prolijevanja krvi nema oproštenja. 28tako i Krist: jednom se prinese da grijehe mnogih ponese, a drugi će se put – bez obzira na grijeh – ukazati onima koji ga iščekuju sebi na spasenje.

Jakovljeva

125Ali tko pomno promotri savršeni zakon slobode i uza nj prione, ne kao zaboravan slušatelj nego djelotvoran izvršitelj, blažen će biti u svem djelovanju svome.

212Tako govorite i tako činite kao oni koji imaju biti suđeni po zakonu slobode.

1 Petrova

118Ta znate da od svog ispraznog načina života, što vam ga oci namriješe, niste otkupljeni nečim raspadljivim, srebrom ili zlatom, 19nego dragocjenom krvlju Krista, Jaganjca nevina i bez mane.

216Kao slobodni ljudi – ali ne kao oni kojima je sloboda tek pokrivalom zloće, već kao Božje sluge.

2 Petrova

219Obećavaju im slobodu, a sami su robovi pokvarenosti. Jer svatko robuje onomu tko ga svlada. 20Doista, pošto su po spoznaji Gospodina našega i Spasitelja Isusa Krista odbjegli od prljavština svijeta, ako se opet u njih upleću i daju se svladati, ovo im je potonje gore od onoga prvoga.