Osjećaš li se odbačeno?

Osjećaš li se odbačeno?

J. Meyer

Nedavno sam dobila poticaj za sastanak, za koji sam se pripremala, i vjerujem da Gospodin želi da ga podijelim sa vama:

“Mnogi ljudi su zarobljeni jer ne prihvaćaju sami sebe. Mnogi su nadareni i talentirani ali se ne služe time jer se boje odbacivanja. Boje se čovjeka. Boje se što će ljudi misliti. JA želim voljeti svoj narod ali oni me drže stalno i ne žele me pustiti da ih zaista volim, jer su bili povrijeđeni od drugih. Boje se da ću ih odbaciti zbog njihovih slabosti koje kao ljudi imaju. Ali ja ih nikad neću odbaciti. RECI IM DA IH VOLIM. Reci im da prestanu toliko silno pokušavati biti prihvatljivi za mene i neka shvate da ih ja prihvaćam kakvi jesu. Reci im da ja ne želim SAVRŠENU IZVEDBU od njih. Trebam ih da me vole i da puste mene da ja volim njih. ”

Nećemo impresionirati Boga našim djelima dok god naše srce nije čisto.

Mnogi ljudi misle da ih Bog neće upotrijebiti dok god svako područje njihovog života nije savršeno. Takav način razmišljanja drži ljude dalje od prihvaćanja Božje namjere da nas upotrijebi. On nas upotrjebljava unatoč nama samima, ne zbog nas samih. Ovo ne znači da trebamo izgubiti težnju i želju za svetim životom.

Osoba čije je srce savršeno u odnosu s Bogom će uvijek ozbiljno i gorljivo željeti ugoditi Bogu u svemu. Moramo zapamtiti da nas u Hebreima 4:15 Biblija uči da mi nemamo Velikog Svećenika koji nije sposoban razumjeti i imati sućuti za naše slabosti, nedostatke, nesigurnosti i napasti, već Onoga koji je bio kušan u svakom pogledu kao i mi, ali bez grijeha. Stih 16 nas hrabri, u svjetlu 15. stiha, da se približavamo što više Božjem tronu i primimo milosrđe za naše nedostatke, da idemo naprijed i dobijemo milost, da nam pomogne u vrijeme kad nam to treba.

Ovo je jedan od načina na koji nam Bog govori da nas neće odbaciti zbog naših slabosti ili grijeha. Većina nas je odrasla pokušavajući ugoditi ljudima oko nas, kako nas ne bi odbacili. Svi imamo urođenu potrebu da budemo voljeni. Ljudi te obično vole na osnovu tvojeg prezentiranja sebe. Ako radiš ono što oni žele da radiš prihvaćaju te, a ako ne, odbacuju te. Ovo je ljudski način ljubavi, i nitko od nas ne zna činiti drugo sve dok ne okusimo Božju agape ili Njegov način ljubavi koji se ne bazira na prezentaciji.

On te voli i prihvaća jer je tako odlučio, a ne zato što ti nešto činiš ili ne činiš. Ponavljam, to ne znači da ne trebaš željeti svetost, ali nikada nećeš stići na novu razinu svetosti, ako misliš da te Bog odbacuje i obustavlja svoju ljubav svaki puta kada pogriješiš. On zna da si slab, priznaj da jesi i pusti Ga da ti pomogne. U Bibliji piše da je Bog namjerno izabrao slabe i glupe da posrami mudre. Mislila bih da će On tražiti savršen primjerak – nekoga koji ima sve: jaku osobnost, koja Ga nikad nebi napustila ili sl., ali naprotiv On traži osobu čije je srce savršeno okrenuto prema Bogu.
Božja je želja da liječi ljude od prošlih rana prouzrokovanih odbacivanjem. On želi da znaš DA TE NIKAD NEĆE ODBACITI.
On kaže u Mateju 11:28-30

“dođite k meni svi vi umorni i opterećeni i ja ću vam dati odmora”

Ovo se tiče onih koji se muče u nastojanju da budu savršeni i ubijaju se (osjećajem krivnje) kada padnu. Isus je govorio ljudima koji su pokušavali živjeti pod zakonom Farizeja, a oni su i danas tu.
Sigurna sam da znate neku osobu koja ti ponašanjem šalje poruku

“prihvatit ću te ako imaš savršenu prezentaciju i ugađaš mi.
Odbacujem te i stopiram moju ljubav ako to ne činiš.”

Isus nije Farizej. On kaže, u Ivanu 3, da oni koji vjeruju nikad neće biti odbačeni. Vjeruj u Njega, voli Ga i želi Njegovu volju i bit ćeš na dobrom početku. On će te dovesti do zadnje linije.

Zapamti, ti možda nećeš imati savršenu prezentaciju ali ako imaš srce savršeno okrenuto Njemu, On na tebe računa kao savršenog.
O da, moram reći:

“(provjeri da nisi) nemoj biti Farizej!”

Bog postavlja ljude svuda oko tebe koji trebaju ljubav i prihvaćanje. Daj im to i pomoći ćeš im da postanu sve što mogu biti.