Molitve predanja

Molitve predanja

Osobna molitva predanja

Gospodine Isuse Kriste,
dolazim pred Tebe ovakav kakav jesam.
Žao mi je zbog mojih grijeha.
Molim Te, oprosti mi!
U Tvoje ime opraštam svima koji su
učinili nešto protiv mene.
Odričem se sotone i svih zlih sila njegovih.

Gospodine Isuse Kriste,
ja se Tebi potpuno predajem.
Predajem se potpuno u Tvoje ruke,
u Tvoju svetu i milosrdnu volju.
Predajem se iz ljubavi i
u ljubavi Duha Svetoga – u snazi Duha Svetoga.
Predajem se po Bezgrešnom Srcu Djevice Majke Marije,
po Njezinim prečistim rukama i
po Njezinom moćnom i milosrdnom zagovoru.

Milostivi i milosrdni Bože,
vjerujem i uzdam se u Tebe.
Sada Te zauvijek pozivam u svoj život,
koji si mi dao kao najveći dar,
da Ti služim zauvijek.
Isuse, prihvaćam Te kao svoga Gospodara,
Boga i Spasitelja.

Iscijeli me i ozdravi!
Ozdravi moje tijelo, duh i dušu,
pamet i razum, psihičke i fizičke bolesti.
Isuse, izliječi moju savjest,
rane moga srca, moju krv i moju narav.
Isuse, otvaram Ti svoju nutrinu:
uđi u svaku ranu u meni!
Takni me, Isuse,
svojom svetom desnom rukom i
svojom milosrdnom ljubavi.
Isuse, spasi me i
ozdravi me jer sam Tvoj i
hoću ostati sav Tvoj.
Isuse, osposobi me
da Te upoznam i da Ti služim zauvijek.
Učini me vjernim u služenju samo Tebi.
Ja Ti se darujem i posvećujem.
Isuse, molim Tvoje smilovanje:
daruj mi duhovni vid i posluh.
Preobrazi mi i ojačaj mi tijelo,
duh, dušu i srce.
Dođi, Gospodine Isuse, i
zaštiti me svojom predragocjenom Krvlju
i ispuni me puninom radosti Duha Svetoga.

Vodi me, Isuse,
svojom jakom rukom u Tvojoj istini i
na Tvome putu.
Isuse, ne ostavi me nikada
bez svoje ljubavi i milosrđa.
Isuse, Ti si moj Spasitelj i
Otkupitelj i zato se prepuštam
potpuno Tvojoj milosrdnoj volji i ljubavi.

Milosrdni Isuse, ja se uzdam u Tebe.
Predajem Ti i posvećujem ovu molitvu
iz ljubavi moga srca i u snazi Duha Svetoga.
Darujem Ti svoj život zauvijek
– na oltaru Bezgrešnog Srca Djevice Majke Marije,
– u sigurno utočište Njezinog Bezgrešnog Srca.
Kroz plamen Njezine majčinske ljubavi,
preko Njezinih bezgrešnih ruku,
stavljam svoje predanje
kao buket cvijeće u Tvoje Srce, Isuse.

Tvojoj milosrdnoj ljubavi,
u čast Tvoga božanskog Srca,
na hvalu i slavu Presvetog Trojstva,
za spas moje duše u vremenu i vječnosti,
predajem sve što imam i što jesam.
Amen.
Aleluja, aleluja!

Molitva predanja Sv. Ignacija

Uzmi, Gospodine, i
primi svu moju slobodu, moju pamet,
moj razum i svu moju volju,
sve što jesam ili posjedujem.
Ti si mi to dao,
Tebi, Gospodine, sve to vraćam;
sve je Tvoje,
raspolaži sa svime po svojoj volji.
Daj mi samo svoju ljubav i
milost i to mi je dosta.
Amen.

Franjina molitva pred križem

Svevišnji, preslavni Bože,
rasvijetli tminu moga srca.
Daj mi pravu vjeru,
čvrstu nadu i savršenu ljubav,
pravi osjećaj i spoznaju, Gospodine,
da izvršim Tvoju svetu i istinitu zapovijed.

Molitva potpunog predanja

Dragi Oče,
hvala Ti za dar Tvoga Sina Isusa.
Duše Sveti,
privedi me istinskom obraćenju,
privedi me k osobi Isusa Krista.

Isuse, Spasitelju,
danas se potpuno predajem Tebi.
Predajem se svim srcem svojim i
svom dušom svojom.
Molim Te, dođi mi u srce
na najintimniji način.
Danas Ti kažem: “DA!”
Otvaram Ti sve tajne svoga srca i
molim Te: “Dođi Isuse!”
Ti budi gospodar svega mojeg života.
Ja vjerujem u Tebe i
prihvaćam Te
kao svoga jedinog Gospodara i Spasitelja.
Ne zadržavam ništa.
Sve potpuno predajem Tebi:
svoje zdravlje, obitelj, imanje,
svoje zanimanje, svoje sposobnosti,
svoje odnose s drugima,
raspoređenost svog vremena,
uspjehe i neuspjehe.
Predajem Ti sve i napuštam sve.
Potpuno Ti predajem svoje shvaćanje stvari
– onako kako ih ja vidim,
predajem svoja opredjeljenja i svoju volju.
Potpuno Ti predajem obećanja
koja sam izvršio i ona koja nisam izvršio.
Predajem Ti svoje slabosti i svoje snage.
Predajem Ti i svoja uzbuđenja, svoje strahove,
svoje nesigurnosti, svoju spolnost…
Posebno Ti predajem
sva područja mog života u kojima sam najosjetljiviji…
Gospodine, predajem Ti potpuno cijeli svoj život,
prošlost, sadašnjost i budućnost.
U bolesti i u zdravlju
– i u smrti ja od sada pripadam Tebi.
Hvala Ti, Isuse!!!

Za potpuno predanje Isusu

(Sv. Augustin)

Gospodine Isuse, podari mi:
Da spoznam Tebe i da upoznam sebe;
Da ne želim drugo osim Tebe;
Da napustim sebe, a ljubim Tebe;
Što radim, neka je poradi Tebe;
Da ponizujem sebe, a uzvisujem Tebe;
Da uvijek mislim samo na Tebe;
Da se odričem sebe, a živim za Tebe;
Štogod mi došlo da primam od Tebe;
Da “proganjam” sebe, a slijedim Tebe;
I da uvijek želim slijediti Tebe;
Da bježim od sebe, a tražim zaštitu kod Tebe;
I da budem dostojan Tvoje obrane;
Da se bojim za sebe i
da se bojim uvrijediti i izgubiti Tebe;
Da se ne uzdam u sebe, nego uvijek u Tebe;
I da se nađem među Tvojim izabranima;
Da ni za što istinski ne marim,
osima za Tebe;
Da budem vazda poslušan i
da ljubim radi Tebe;
Da budem siromašan radi Tebe;
Tako me pogledaj da zavolim samo Tebe;
Zovi me da Te vidim, da Te gledam licem u lice:
Da navijeke uživam gledajući Tebe!
Amen.

Molitva predanja i obnove sakramenata inicijacije

Gospodine Isuse Kriste,
Ti si se za nas prvi i potpuno predao
jer si nas ljubio do kraja, do smrti na križu.
S nama si, Isuse,
ostao trajno prisutan – u sve dane do svršetka
svijeta – u sakramentima svoje ljubavi.

I ja se Tebi danas potpuno predajem.
Hvala Ti za život!
Prihvaćam ga kao dar iz Tvoje ruke.
Odričem se svakog nepovjerenja prema Tebi
i prema životu koji si mi podario.
Želim živjeti hrabro i predano,
na dobro svojih bližnjih
i na slavu Tvoga Imena.
Zahvaljujem Ti za svoje krštenje.
Obnavljam Ti svoja krsna obećanja.
Živjet ću svjesno i velikodušno
boreći se protiv sotone, zla i grijeha.
Širit ću svijetom slavu i
blagoslov Tvoga Imena.
Radosno i zahvalno priznajem Boga,
Tvoga Oca, svojim Ocem
i svjedočit ću slobodu djece Božje.

Hvala Ti za pečat Duha Svetoga,
za dar sakramenta Potvrde.
Potpuno Ti se dajem na raspolaganje
kao svjedok vjere i spasenja
svim ljudima oko sebe.
Podari mi danas darove Duha Svetoga,
da uzmognem ispuniti Tvoja očekivanja.

Daj da poput Blažene Djevice Marije
i ja budem Tvoj vjerni sluga
te se jednom nađem skupa s Tobom
u kraljevstvu Tvome,
gdje ću Te s drugima hvaliti i
slaviti u vijeke vjekova.
Amen.

Jutarnje predanje

Slavu Ti dajem, ljubljeni Oče,
na početku ovoga dana.
On je znak Tvoje ljubavi i povjerenja u mene:
želiš i preko mene graditi danas svoje kraljevstvo.
Hvala Ti!
Neka spasenjska pobjeda Tvoga Sina
bude danas vidljiva u svakom mom djelu,
svakoj riječi i misli.
Duhom me svojim ojačaj i rasvjetljuj, Oče,
da uvidim svaku opasnost od zla i grijeha i
da mu se oduprem.
Ne dopusti da i u čemu budem sluga Zloga.
Odričem se svakog utjecaja i
svakog služenja Zlome;
Tebe jedinog izabirem
kao Onoga kome želim služiti svim srcem.
Tebi želim služiti služeći svojoj obitelji,
svom bračnom drugu,
svojoj djeci, roditeljima,
svim ljudima koje mi danas dovodiš na put.
Tebi želim služiti radeći svaki posao,
odmarajući se, igrajući se…
Ti znaš kako to možeš upotrijebiti za svoje kraljevstvo.
Cijeli dan, Oče, pretvori u molitvu, slavljenje Tebe!
Stoga se potpuno predajem Tvojoj vlasti.
Ti svime upravljaj!
Upravljaj svakom mojom misli:
Neka mi svaka misao bude misao Kristova.
Neka je Tvoj Duh nadahnjuje.
Upravljaj svakom mojom riječi:
Neka svaka moja riječ Tebe slavi!
Neka svaka moja riječ danas povezuje ljude
– da nikoga ne razdvoji.
Sačuvaj me od opasnosti da mi riječ ili
postupak ikoga povrijedi i rani.
Upravljaj svakim mojim djelom i postupkom
– neka budu u skladu s Tvojom voljom!
Oblačim se na početku ovoga dana u silu Duha Svetoga
da bi sve što živim i radim danas
bilo Tvoja vidljiva prisutnost na zemlji.
Stavljam se i pod moćni zagovor Majke Marije,
da nikakvo zlo i stradanje ne bi moglo doprijeti do mene.
Sve Te to molim u Ime Tvoga Sina,
a moga Gospodina Isusa.

Molitva za svetost života

O, Isuse, raspeti za moje grijehe,
gledam u Tvoje ranjeno Srce
iz kojeg je potekla Krv i Voda
i dolazim k Tebi ponizno Te moleći
da opereš moje srce, um i tijelo
da bih iskusio Tvoju neizmjernu ljubav.
Ulij u mene snagu Duha Svetoga
da Ti uvijek ostanem blizu i
nastavim živjeti u svetosti po Tvojoj svetoj volji.
Iskreno se kajem za sve grijehe
koje sam učinio(la) u svome životu
(pokaj se za sve grijehe).
Za okajanje mojih grijeha
prikazujem Ti svoje male patnje i boli i
pridružujem ih Tvojim neizrecivim i
bolnim mukama na križu.
Prikazujem Ti i sva dobra djela
koja sam učinio u Tvoje ime.
Isuse, moj slatki Spasitelju,
ponizno Ti se potpuno predajem.
Čeznem da Te dotaknem,
da osjetim Tvoju snagu
kako kroz mene prolazi,
da Te vidim svojim očima,
da svojim ušima čujem Tvoj glas,
da osjetim slatki miris Tvoje božanske prisutnosti,
da osjetim slatkoću Tvoje ljubavi,
da mogu živjeti u Tebi i Ti u meni.
Gospodine, operi i očisti odaje moje unutrašnjosti
da težim za onim što je gore
i da živim po željama Duha.
Gospodine Isuse, dopusti mi svojim rukama
dotaknuti Tvoje svete Rane
(učini to u Duhu i vjeri
označujući i pomazujući svaki dio svoga tijela),
da potpuno budem izdvojen od svijeta
za Tebe i Tvoje Kraljevstvo.
Štiti me svojom nježnom rukom
od svakoga zla i svih grešnih prigoda.
Duše Sveti, dođi i nastani se u meni,
boravi u meni s Isusom i Ocem,
da budem svet i bez mane,
zajedno sa svima svetima.
Amen.

Daj mi snage da te ljubim do kraja!

(U bolesti i starosti)

Gospodine, ne molim Te ovo
jer bih se bojao skore smrti,
nego zato što shvaćam
da je došla nova etapa mog života:
kad se trebam povući iz mnogih aktivnosti i
više se Tebi okrenuti.
Trebam Tebe više uzljubiti i, zbog Tebe,
oplemeniti mnoge odnose s drugima.
Sada za to imam više vremena.
Daj mi snage za to, molim Te.

Gospodine,
oslobodi me od povlačenja u samoga sebe,
od besplodne žalopojke nad prošlošću;
daj mi milost da živim punim životom
ovo vrijeme koje mi još daješ.

Gospodine, neka moje srce
bude budno na onu Tvoju jedinu želju
kojom si htio objaviti, utjeloviti i podijeliti Očevu ljubav;
ponavljaj mi puno puta kako se ljubav razdaje,
kako jedino ljubav može osloboditi i spasiti svijet,
kako jedino ljubav čini ljudski život plodnim.

Gospodine,
otkrij mi kakva je danas moja zadaća,
budući da stablo života
daje svoje plodove koji su vlastiti jeseni.
Otkrij mi da ljudska dob nije granica ljubavi.
Neka Tvoja ljubav sjedini i ispuni moje srce,
a Tvoja prisutnost neka bude tajna moje sreće.

Gospodine,
daj mi radost da ostanem u službi drugima,
daj mi dobrohotnost u osluškivanju drugih,
u supatnji s njima i u molitvi za njih;
daj da uvijek i svugdje budem odraz Tvoje dobrote,
i neka svaka moja gesta govori:
“Bog je nježnost”!

Gospodine,
i onda kad Ti više neću moći ništa dati osim svojih patnji
ili posljednje snage iznemoglog tijela,
prihvati i tada moju misiju:
primi to kao sjeme za svoju buduću žetvu.
Amen.