Kritika – optužba

Kritika – optužba

Sirah

201Ima prijekor koji nije zgodan, i ima tko prešuti i taj je razuman. 2Ali bolje je koriti nego se gnjeviti.
1820Prosudi samog sebe prije nego sudiš, pa ćeš naći oprosta u čas Božjeg pohoda.
117Ne optužuj prije nego što istražiš, prvo promisli, pa onda ukori.

Matej

71“Ne sudite da ne budete suđeni! 2Jer sudom kojim sudite bit ćete suđeni. I mjerom kojom mjerite mjerit će vam se. 3Što gledaš trun u oku brata svojega, a brvna u oku svome ne opažaš? 4Ili kako možeš reći bratu svomu: ‘De da ti izvadim trun iz oka’, a eto brvna u oku tvom? 5Licemjere, izvadi najprije brvno iz oka svoga pa ćeš onda dobro vidjeti izvaditi trun iz oka bratova!”

Luka

1040A Marta bijaše sva zauzeta posluživanjem pa pristupi i reče: “Gospodine, zar ne mariš što me sestra samu ostavila posluživati? Reci joj dakle da mi pomogne.”

Rimljanima

21Zato nemaš isprike, čovječe koji sudiš, tko god ti bio. Jer time što drugoga sudiš, sebe osuđuješ: ta to isto činiš ti što sudiš.
141Slaboga u vjeri prigrlite, ali ne da se prepirete o mišljenjima. 13Dakle, ne sudimo više jedan drugoga, nego radije sudite o tome da ne valja postavljati bratu stupice ili spoticala.

1 Korinćanima

43Meni pak nije nimalo do toga da me sudite vi ili bilo koji ljudski sud; a ni ja sam sebe ne sudim. 4Doista, ničega sebi nisam svjestan, no time nisam opravdan: moj je sudac Gospodin. 5Zato ne sudite ništa prije vremena dok ne dođe Gospodin koji će iznijeti na vidjelo što je sakriveno u tami i razotkriti nakane srdaca. I tada će svatko primiti pohvalu od Boga.

Galaćanima

211A kad Kefa stiže u Antiohiju, u lice mu se usprotivih jer je zavrijedio osudu 14Ali kad vidjeh da ne hode ravno, po istini evanđelja, rekoh Kefi pred svima: “Ako ti, Židov, poganski živiš, a ne židovski, kako možeš siliti pogane da se požidove?”

Kološanima

216Neka vas dakle nitko ne sudi po jelu ili po piću, po blagdanima, mlađacima ili subotama. 17To je tek sjena onoga što dolazi, a zbiljnost jest – tijelo Kristovo.

1 Timoteju

519Protiv starješine ne primaj tužbe, osim na osnovi dvaju ili triju svjedoka. 20One koji griješe, pred svima ukori da i drugi imaju straha! 24Grijesi nekih ljudi očiti su i prije suda, nekih pak samo nakon njega. 25Tako su i dobra djela očita, a bila i drukčija, ne mogu se sakriti.

Jakovljeva

41Odakle ratovi, odakle borbe među vama? Zar ne odavde: od pohota što vojuju u udovima vašim? 11Ne ogovarajte, braćo, jedni druge! Tko ogovara ili sudi brata nije vršitelj nego sudac Zakona. 12Jedan je Zakonodavac i Sudac: Onaj koji može spasiti i pogubiti. A tko si ti da sudiš bližnjega?

Judina

19Kad se Mihael arkanđeo s đavlom prepirao za tijelo Mojsijevo, nije se usudio izreći pogrdan sud protiv njega, nego reče: “Spriječio te Gospodin!” 10A ovi pogrđuju ono što ne poznaju; a što po naravi kao nerazumne životinje poznaju, u tom trunu.