Strah

Strah

Mudre izreke

127kad navali na vas strah kao nevrijeme i zgrabi vas propast kao vihor, kad navali na vas nevolja i muka. 28Tada će me zvati, ali se ja neću odazvati; tražit će me, ali me neće naći. 29Jer su mrzili spoznaju i nisu izabrali Gospodnjeg straha 30niti su poslušali moj savjet, nego su prezreli svaku moju opomenu. 31Zato će jesti plod svojeg vladanja i nasititi se vlastitih savjeta. 32Jer glupe će ubiti njihovo odbijanje, a nemar će upropastiti bezumne. 33A tko sluša mene, bezbrižan ostaje i spokojno živi bez straha od zla.”

321…sačuvaj razbor i oprez 23Bez straha ćeš tada kročiti svojim putem i noga ti se neće spoticati. 24Kad legneš, nećeš se plašiti, i kad zaspiš, slatko ćeš snivati. 25Ne boj se nenadne strahote ni nagle propasti kad stigne bezbožnike. 26Jer će ti Jahve biti uzdanje i čuvat će nogu tvoju od zamke.

Sirah

216Tko mrzi ukor ide stopama grešničkim, a tko se boji Gospoda obratit će se u srcu svojem.

3414Tko se boji Gospoda, ne boji se ničega i ne straši se, jer je Gospod nada njegova.

401Nevoljna je sudbina dodijeljena svima ljudima, težak jaram 2Predmet misli njihove, strah srca njihova – tjeskobno je iščekivanje dana smrtnoga. 6tek što je legao, a ono u snu kao na svjetlosti danjoj opsjedaju ga strahotni prizori, kao bjegunca što je iz boja utekao. 7I kad se probudi u času izbavljenja, čudi se svojem ispraznomu strahu.

Izaija

5112Ja, ja sam tješitelj vaš. Tko si ti da se bojiš smrtna čovjeka i sina čovječjeg, koji je kao trava? 13Zaboravio si Jahvu, svoga Stvoritelja, koji razastrije nebesa i koji zemlju utemelji; sveudilj strepiš, svaki dan, od tlačiteljeve jarosti. Kao da je pregnuo da te uništi. Ali gdje je sad jarost tlačiteljeva?

664Kao što oni izabraše svoje putove i duši im se mile gnusobe njihove, 4tako ću i ja izabrati za njih nevolje nesmiljene, pustit ću na njih ono čega se plaše. Jer zvao sam, a nitko se ne odazva, govorio sam, a nitko ne posluša, nego su činili što je zlo u očima mojim, izabrali ono što mi nije po volji.”

812“Ne zovite urotom sve što narod ovaj urotom zove; ne bojte se čega se on boji i nemajte straha. 13Jahve nad Vojskama – on jedini nek’ vam svet bude; jedino se njega bojte, strah od njega nek’ vas prožme.

Matej

2525Pobojah se stoga, odoh i sakrih talenat tvoj u zemlju. Evo ti tvoje!’27Trebalo je dakle da uložiš moj novac kod novčara i ja bih po povratku izvadio svoje s dobitkom.” 28„Uzmite stoga od njega talenat i podajte onomu koji ih ima deset. 30A beskorisnoga slugu izbacite van u tamu. Ondje će biti plač i škrgut zubi.

Djela Apostolska

243Strahopoštovanje obuzimaše svaku dušu: apostoli su činili mnoga čudesa i znamenja.

Rimljanima

814Svi koje vodi Duh Božji sinovi su Božji. 15Ta ne primiste duh robovanja da se opet bojite, nego primiste Duha posinstva u kojem kličemo: “Abba! Oče!”

133Vladari doista nisu strah i trepet zbog dobra, nego zbog zla djela. Hoćeš li se ne bojati vlasti? Dobro čini pa ćeš imati pohvalu od nje! 4Ta Božji je ona poslužitelj – tebi na dobro. Ako li zlo činiš, strahuj!

2 Solunjanima

21Molim vas braćo, za Dolazak našega Gospodina Isusa Krista i za naše okupljanje oko njega, 2da ne dopuštate da vas olako izbezumi i preplaši ni objava ni govor, ni tobožnja naša poslanica, kao da je već tu Dan Gospodnji.

2 Timoteju

17Jer nije nam Bog dao duha bojažljivosti, nego snage, ljubavi i razbora. 8Ne stidi se stoga svjedočanstva za Gospodina našega, ni mene, sužnja njegova. Nego zlopati se zajedno sa mnom za evanđelje, po snazi Boga

1 Petrova

314Nego, morali i trpjeti zbog svoje pravednosti, blago vama! No ne bojte se njihova zastrašivanja i ne plašite se! 15Naprotiv, Gospodin – Krist neka vam bude svet, u srcima vašim

1 Ivanova

418Straha u ljubavi nema, nego savršena ljubav izgoni strah; jer strah je muka i tko se boji, nije savršen u ljubavi.