Želja

Želja

Želja – osnovni pokretač i motiv za djela

Hebreima

412Živa je, uistinu, Riječ Božja i djelotvorna; oštrija je od svakoga dvosjekla mača; prodire dotle da dijeli dušu i duh, zglobove i moždinu te prosuđuje nakane i misli srca. 13Nema stvorenja njoj skrivena. Sve je, naprotiv, golo i razgoljeno očima Onoga komu nam je dati račun

1015A to nam svjedoči i Duh Sveti. Pošto je doista rekao: 16“Ovo je Savez kojim ću se svezati s njima nakon ovih dana”, Gospodin govori: “Zakone ću svoje staviti u njihova srca i upisati ih u dušu njihovu. 17I grijeha se njihovih i bezakonja njihovih neću više spominjati.”

122Zato i mi, okruženi tolikim oblakom svjedoka, odložimo svaki teret i grijeh koji nas sapinje te postojano trčimo u borbu koja je pred nama! 3Doista pomno promotrite Njega, koji podnese toliko protivljenje grešnika protiv sebe, da – premoreni – ne klonete duhom. 4Ta još se do krvi ne oduprijeste u borbi protiv grijeha.

Jakovljeva

41Odakle ratovi, odakle borbe među vama? Zar ne odavde: od pohota što vojuju u udovima vašim? 2Žudite, a nemate; ubijate i hlepite, a ne možete postići; borite se i ratujete. Nemate jer ne ištete. 3Ištete, a ne primate jer rđavo ištete: da u pohotama svojim potratite. 4Preljubnici! Ne znate li da je prijateljstvo sa svijetom neprijateljstvo prema Bogu? Tko god dakle hoće da bude prijatelj svijeta, promeće se u neprijatelja Božjega. 7Podložite se Bogu! Oduprite se đavlu i pobjeći će od vas! 8Približite se Bogu i on će se približiti vama! Očistite ruke, grešnici! Očistite srca, dvoličnjaci! 10Ponizite se pred Gospodinom i on će vas uzvisiti!

1 Petrova

114Kao poslušna djeca ne oblikujte se prema prijašnjim strastima iz doba neznanja. 15Naprotiv, kao što je svet Onaj koji vas pozva, i vi budite sveti u svemu življenju. 16Ta pisano je: Budite sveti jer sam ja svet. 17Ako Ocem nazivate njega koji nepristrano svakoga po djelu sudi, vrijeme svoga proputovanja proživite u bogobojaznosti. 18Ta znate da od svog ispraznog načina života, što vam ga oci ostaviše u baštinu, niste otkupljeni nečim raspadljivim, srebrom ili zlatom, 19nego dragocjenom krvlju Krista, Jaganjca nevina i bez mane.

Otkrivenje

148Za njim eto drugog anđela koji govori: “Pade, pade Babilon, veliki koji vinom gnjeva i bluda svojega opi sve narode!”

O negativnim željama

Mudre izreke

625Ne poželi u svom srcu njezine ljepote i ne daj da te osvoji trepavicama svojim. 27Može li tko nositi oganj u njedrima a da mu se odjeća ne upali? 28Može li tko hoditi po živom ugljevlju a svojih nogu da ne ožeže? 29Tako biva onomu tko ide k ženi svoga bližnjega: neće ostati bez kazne tko god se nje dotakne. 32Nerazuman je, dakle, tko se upušta s preljubnicom; dušu svoju gubi koji tako čini.

1212Čežnja je opakoga mreža od zala, a korijen pravednika daje ploda.

134Uzaludna je žudnja lijenčine, a ispunit će se želja marljivih.

Sirah

122Strast opakoga ne može opravdati, jer mu teret strasti donosi pad. 24Strpljiv krije svoje riječi do pravog trena, i usta mnogih govore o njegovu razboru.

52Ne idi za svojom željom i svojom snagom, slijedeći strasti svoga srca. 3Ne reci: “Tko mi što može?” jer će te Gospod kazniti. 4Ne reci: “Griješio sam, pa što!” jer Gospod umije čekati.

62Ne predaj se u ruke svojoj strasti, da ti ona dušu ne rastrga kao razbješnjeli bik; 3da ti ne obrsti lišće i da ti ne propadnu plodovi i ne ostaneš poput sasušena drveta. 4Jer strastvena duša propast je onome čija je i čini od njega ruglo pred njegovim neprijateljima

95Ne upiri pogled u djevicu, da ne bi bio kažnjen zajedno s njom. 8Odvrati pogled svoj od ljupke žene i ne gledaj tuđu ljepotu. Mnoge već zavede ženina ljepota, koja želju raspaljuje kao vatru. 9Ne sjedaj nikad s udatom ženom i zajedno s njom ne pij vina, da ti srce ne podlegne njezinim dražima i da u strasti svojoj ne srneš u propast.

1830Ne idi za svojim strastima, kroti svoje požude. 31Ako zadovoljiš svoju dušu požudom, načinit ćeš od sebe ruglo neprijateljima.

2111Tko čuva Zakon, gospodar je svojim strastima, i savršenstvo straha Gospodnjeg mudrost je.

234Gospode, Oče i Bože života moga, ne daj mi oči ohole, 5odvrati požudu od mene, 6ne daj da podlegnem nasladi i pohoti, ne prepusti me besramnim željama. 17žarka strast što kao oganj žeže ne stišava se dok se ne ugasi; čovjek pohotan na vlastito tijelo: on ne prestaje dok ga vatra ne sažeže. Bludniku je svaka hrana slatka i on se ne smiruje sve do smrti.

2521Ne daj se zavesti ljepotom ženskom i ne žudi za ženom.

3622Ženska ljepota raduje oči, i to je najjača od svih ljudskih želja.

4212Ne zaustavljaj pogleda ni pred čijom ljepotom i ne sjedaj sa ženama.

Matej

528A ja vam kažem: Tko god s požudom pogleda ženu, već je s njome učinio preljub u srcu. 29Ako te desno oko sablažnjava, iskopaj ga i baci od sebe. Ta bolje je da ti propadne jedan od udova, nego da ti cijelo tijelo bude bačeno u pakao.

Rimljanima

124Zato ih je Bog po pohotama srdaca njihovih predao nečistoći te sami obeščašćuju svoja tijela. 26Stoga ih je Bog predao sramotnim strastima: njihove žene zamijeniše naravno općenje protunaravnim, 27a tako su i muškarci napustili naravno općenje sa ženom i raspalili se pohotom jedni za drugima te muškarci s muškarcima sramotno čine i sami na sebi primaju zasluženu plaću svoga zastranjenja.

612Neka ne kraljuje grijeh u vašem smrtnom tijelu da slušate njegove požude; 16Ne znate li: ako se komu predate za robove, na poslušnost, robovi ste onoga koga slušate: bilo grijeha – na smrt, bilo poslušnosti – na pravednost. 21Pa kakav ste plod onda imali? Onoga se sada stidite jer svršetak je tomu – smrt. 23Jer plaća je grijeha smrt, a dar Božji jest život vječni u Kristu Isusu, Gospodinu našem.

75Doista, dok bijasmo u tijelu, grešne su strasti, Zakonom izazvane, djelovale u našim udovima te smrti donosile plodove; 6sada pak umrijevši onomu što nas je sputavalo, riješeni smo Zakona te služimo u novosti Duha, a ne u stareži slova. 7Što ćemo dakle reći? Je li Zakon grijeh? Nipošto! Nego: grijeha ne spoznah doli po Zakonu jer za požudu ne bih znao da Zakon nije govorio: Ne poželi! 8A grijeh je, uhvativši priliku, po zapovijedi u meni prouzročio svakovrsnu požudu. Ta bez zakona grijeh je mrtav. 18Doista znam da dobro ne prebiva u meni, to jest u mojem tijelu. Uistinu: htjeti mi ide, ali ne i činiti dobro.

82Ta zakon Duha života u Kristu Isusu oslobodi me zakona grijeha i smrti.

1 Korinćanima

105Ali većina njih nije bila po volji Bogu: ta poubijani su po pustinji. 6To bijahu pralikovi naši: da ne žudimo za zlima kao što su žudjeli oni.

Efežanima

21I vi bijaste mrtvi zbog prijestupa i grijeha 2u kojima ste nekoć živjeli po Eonu ovoga svijeta, po Knezu vlasti zraka, po tomu duhu koji sada djeluje u sinovima neposlušnima. 3Među njima smo i mi nekoć živjeli u požudama tijela svoga, udovoljavajući prohtjevima tijela i ćudi, te po naravi bijasmo djeca gnjeva kao i drugi.

417Ovo govorim i zaklinjem u Gospodinu: ne živite više kao što pogani žive – u ispraznosti pameti njihove: 18zamračena uma, udaljeni od života Božjega, sve zbog neznanja koje je u njima, zbog okorjelosti srca njihova. 19Sami su sebe otupili i podali se razvratnosti da bi u pohlepi počinjali svaku nečistoću. 22da vam je odložiti prijašnje ponašanje, starog čovjeka, koga varave požude vode u propast,

53A bludnost i svaka nečistoća ili pohlepa neka se i ne spominje među vama, kako dolikuje svetima!

55Jer dobro znajte ovo: nijedan bludnik, ili bestidnik, ili pohlepnik – taj idolopoklonik – nema baštine u kraljevstvu Kristovu i Božjemu. 6Nitko neka vas ispraznim riječima ne zavarava: zbog toga dolazi gnjev Božji na sinove neposlušne.

Kološanima

220Ako ste s Kristom umrli za počela svijeta, zašto se, kao da još u ovom svijetu živite, dajete pod propise: 21“Ne diraj, ne kušaj, ne dotiči”? 22Sve će to uporabom propasti. Uredbe i nauci ljudski! 23Po samozvanu bogoštovlju, poniznosti i trapljenju tijela sve to doduše slovi kao mudrost, ali nema nikakve vrijednosti, samo zasićuje tijelo.

31Ako ste suuskrsli s Kristom, tražite što je gore, gdje Krist sjedi zdesna Bogu! 2Za onim gore težite, ne za zemaljskim! 5Umrtvite dakle udove svoje zemaljske: bludnost, nečistoću, strasti, zlu požudu i pohlepu – to idolopoklonstvo! 6Zbog toga dolazi gnjev Božji na sinove neposlušne. 7Tim ste putom i vi nekoć hodili, kad ste u tome živjeli. 8Ali sada i vi odložite sve! Gnjev, srdžba, opakost, hula, prostota van iz vaših usta! 9Ne varajte jedni druge! Jer svukoste staroga čovjeka s njegovim djelima 10i obukoste novoga, koji se obnavlja za spoznanje po slici svoga Stvoritelja!

Jakovljeva

113Neka nitko u napasti ne rekne: “Bog me napastuje.” Ta Bog ne može biti napastovan na zlo, i ne napastuje nikoga. 14Nego svakoga napastuje njegova požuda koja ga privlači i mami. 15Požuda zatim, zatrudnjevši, rađa grijehom, a grijeh izvršen rađa smrću. 16Ne varajte se, braćo moja ljubljena!

1 Petrova

43Dosta je uistinu što ste u prošlom vremenu vršili volju pogana, hodeći u razvratnostima, požudama, pijančevanjima, pijankama, opijanjima i bezakoničkim idolopoklonstvima. 4Stoga se čude (svijet) što se ne slijevate u tu istu rijeku raskalašenosti te proklinju.

2 Petrova

29umije Gospod i pobožnike iz napasti izbaviti, a nepravednike za kaznu na Dan sudnji sačuvati, 10ponajprije one koji u prljavoj požudi idu za puti i preziru Veličanstvo. 14Oči su im pune preljubnice, nikako da se nasite grijeha; mame duše nepostojane, srce im je uvježbano u lakomstvu, prokleti sinovi! 18Naklapajući naduvene ispraznosti, požudama putenim, razvratnostima mame one što netom odbjegoše od onih koji žive u zabludi.

1 Ivanova

215Ne ljubite svijeta ni što je u svijetu. Ako tko ljubi svijet, nema u njemu ljubavi Očeve. 16Jer što je god svjetovno – požuda tijela, i požuda očiju, i oholost života – nije od Oca, nego od svijeta. 17Svijet prolazi i požuda njegova, a tko čini volju Božju, ostaje dovijeka.

Jakovljeva

116To su rogoborni nezadovoljnici koji hode putom svojih požuda, usta im zbore naduto, ulaguju se u lice radi dobitka. 17A vi, ljubljeni, sjetite se riječi što ih prorekoše apostoli Gospodina našega Isusa Krista. 18Oni vam govorahu: “U posljednje će vrijeme biti podrugljivaca koji će se povoditi za bezbožnim požudama svojim.” 19To su sijači razdora, sjetilnici koji nemaju Duha.

Pozitivne želje

Mudre izreke

1312Predugo očekivanje ubija srce, a ispunjena želja drvo je života.

1319Slatka je duši ispunjena želja, a bezumnicima je mrsko kloniti se oda zla.

Ivan

56Kad ga Isus opazi gdje leži i kada dozna da je već dugo u tome stanju, kaže mu: “Želiš li ozdraviti?” 8Kaže mu Isus: “Ustani, uzmi svoju postelju i hodi!” 9Čovjek odmah ozdravi, uzme svoju postelju i prohoda.

1 Petrova

22Kao novorođenčad žudite za duhovnim, nepatvorenim mlijekom da po njemu uzrastete za spasenje, 11Ljubljeni! Zaklinjem vas da se kao pridošlice i putnici klonite putenih požuda koje vojuju protiv duše;

2 Petrova

14Time smo obdareni dragocjenim, najvećim obećanjima da po njima postanete zajedničari božanske naravi umakavši pokvarenosti koja je u svijetu zbog požude.

Efežanima

213Da, Bog u svojoj dobrohotnosti izvodi u vama i htjeti i djelovati.

Strast

Mudre izreke

913Gospođa ludost puna je strasti, prosta je i ne zna ništa.

181Vlastitoj požudi popušta onaj tko zastranjuje, i svađa se usprkos razboru. 2Bezumnomu nije mio razum; stalo mu je dati srcu oduška.

1 Korinćanima

108I ne podajimo se bludu kao što se neki od njih bludu podaše i padoše u jednom danu dvadeset i tri tisuće.

2 Timoteju

222A mladenačkih se strastvenosti kloni! Teži za pravednošću, vjerom, ljubavlju, mirom sa svima koji iz čista srca prizivlju Gospodina.