Misli

Misli

Mudre izreke

35Uzdaj se u Jahvu svim srcem i ne oslanjaj se na vlastiti razbor. 6Misli na nj na svim svojim putovima i on će ispraviti tvoje staze.
1526Mrske su Jahvi zle misli, a dobrostive riječi mile su mu.

Sirah

14Mudrost je stvorena prije svega ostalog, i misaon razbor vječan je.

1125U vrijeme dobra zlo se zaboravlja, i u vrijeme nesreće ne pamti se sreća. 27U vrijeme nevolje naslade se zaboravljaju, u posljednjem času otkrivaju se djela čovjekova.

176(Bog) Oblikovao im jezik, oči, uši, i srce im dade da razmišljaju. 7Napuni ih znanjem i razumijevanjem i otkri im dobro i zlo. 8Oči je svoje stavio u srca njihova da im pokaže veličanstvo djela svojih.

318Razborit čovjek ne prezire savjet, a oholi bezbožnik ne poznaje straha. 19Bez promišljanja ne čini ništa, pa se poslije nećeš kajati.

335Osjećaji su luđakovi kao kolski točak, a misao mu je kao osovina što se okreće.

3716Razbor je početak svakog posla, promišljanje prethodi poduzimanju. 17, iz njega izrastaju četiri grane: 18dobro i zlo, život i smrt, a jezik im je uvijek gospodar.

Izaija

558“Jer misli vaše nisu moje misli i puti moji nisu vaši puti,” riječ je Jahvina. 9“Visoko je iznad zemlje nebo, tako su puti moji iznad vaših putova, i misli moje iznad vaših misli.”

597Misli su im misli zločinačke, pustoš i propast na njinim su putima.

128I kako nisu smatrali vrijednim držati se spoznaje Boga, predade ih Bog nevaljanu umu te čine što ne dolikuje, 29puni svake nepravde, pakosti, lakomosti, zloće; puni zavisti, ubojstva, svađe, prijevare, zlonamjernosti; došaptavači, 30klevetnici, mrzitelji Boga, drznici, oholice, preuzetnici, izmišljači zala, roditeljima neposlušni, 31nerazumni, nevjerni, bešćutni, nemilosrdni. 32Znaju za odredbu Božju – da smrt zaslužuju koji takvo što čine – a oni ne samo da to čine nego i povlađuju onima koji čine.

Rimljanima

122Ne suobličujte se ovomu svijetu, nego se preobražavajte obnavljanjem svoje pameti da mognete razabirati što je volja Božja, što li je dobro, Bogu milo, savršeno.

145Netko razlikuje dan od dana, nekomu je opet svaki dan jednak. Samo nek je svatko posve uvjeren u svoje mišljenje. 6Tko na dan misli, poradi Gospodina misli; 14Znam i uvjeren sam u Gospodinu: ništa samo od sebe nije nečisto. Samo je onomu nečisto tko to smatra nečistim.

1 Korinćanima

216Jer tko spozna misao Gospodnju, tko da ga pouči? A mi imamo misao Kristovu.

1311Kad bijah nejače, govorah kao nejače, mišljah kao nejače, rasuđivah kao nejače. A kad postadoh zreo čovjek, odbacih ono nejačko.

2 Korinćanima

35Ne kao da smo sami sobom, kao od sebe, sposobni što pomisliti, nego naša je sposobnost od Boga. 6On nas osposobi za poslužitelje novoga Saveza, ne slova, nego Duha; jer slovo ubija, a Duh oživljuje.

113Ali se bojim da se – kao što zmija zavede Evu svojom lukavštinom – misli vaše ne pokvare i odmetnu od iskrenosti prema Kristu.

Efežanima

417Ovo govorim i zaklinjem u Gospodinu: ne živite više kao što pogani žive – u ispraznosti pameti njihove: 18zamračena uma, udaljeni od života Božjega, sve zbog neznanja koje je u njima, zbog okorjelosti srca njihova. 19Sami su sebe otupili. 23a obnavljati se duhom svoje pameti 24i obući novog čovjeka, po Bogu stvorena u pravednosti i svetosti istine.

Filipljanima

48Uostalom, braćo, što je god istinito, što god časno, što god pravedno, što god čisto, što god ljubazno, što god hvalevrijedno; je li što krepost, je li što pohvala – to nek vam je na srcu!

Kološanima

19Zato i mi, od dana kada to čusmo, neprestano za vas molimo i ištemo da se ispunite spoznajom volje Njegove u svoj mudrosti i shvaćanju duhovnome:

1 Petrova

57Svu svoju brigu povjerite njemu jer on se brine za vas. 8Otrijeznite se! Bdijte! Protivnik vaš, đavao, kao ričući lav obilazi tražeći koga da proždre.