Govor

Govor

Sirah

423Ne susteži svoje riječi u pravo vrijeme i ne skrivaj svoje mudrosti. 24Jer se u govoru očituje mudrost i po riječima otkriva naobrazba. 29Ne budi silovit na jeziku a mlitav na djelu.

118Ne odgovaraj prije nego si čuo i ne miješaj se usred govora.

1216Usnama je svojim sladak neprijatelj, ali u srcu smišlja da te u jamu baci.

141Blago čovjeku koji nije zgriješio riječima i koga ne muči grižnja zbog grijeha.

1816Ne ublažava li rosa žegu? Tako je i riječ dragocjenija od milodara. 19Promisli prije nego prozboriš, traži lijeka prije bolesti.

2020Mudra izreka ne vrijedi u ustima luda čovjeka, jer je ne kazuje u pravo vrijeme.

2117Riječ se razumna čovjeka traži u zboru i o riječima se njegovim razmišlja u srcu.

2127Kad bezbožnik proklinje neprijatelja, onda proklinje samog sebe. 28Klevetnik kalja samog sebe i mrzak je u susjedstvu.

2313Ne privikavaj usta gnusnoj neuljudnosti jer se u njoj nalazi riječ grijeha. 15Tko se naviknuo na sramotne riječi neće se popraviti svega vijeka svoga.

274Kad se sito trese, mekinje ostaju: tako i nedostaci čovjekovi izbijaju u govoru njegovu. 6Obradu voćke očituje njezin plod: tako i riječi čovjekove otkrivaju osjećaje njegove.

2813Proklet bio došaptavač i klevetnik, jer uništiše mnoge koji su živjeli u miru. 14Treći je jezik potresao mnoge i prognao ih od naroda do naroda; razorio je tvrde gradove i porušio kuće kneževske. 15Treći je jezik izagnao žene čestite i lišio ih plodova trudbe njihove. 16Tko ga sluša taj nema počinka niti će imati boravišta mirna. 17Udarac bičem ostavlja masnicu, udarac jezikom lomi kosti. 18Mnogi su pali od mača, ali ne toliki kao od jezika. 19Blago čovjeku koji se od njega zaštitio i nije iskusio srdžbu njegovu, koji nije nosio jarma njegova niti je bio svezan lancima njegovim. 20Jer jaram je njegov jaram gvozdeni i lanci su njegovi lanci mjedeni. 21Strašna je smrt koju donosi, i bolje je Podzemlje od nje. 22Ali nema vlasti nad pobožnicima, njih ne prži plamen njegov. 23Njegove su žrtve oni koji ostavljaju Gospoda, u njima on plamti i ne gasi se, on će nasrnuti na njih kao lav i raznijeti ih kao pantera. 25tako i riječima svojim načini mjerila i utege i ustima svojim vrata s prijevornicom. 26Pazi da ne posrneš zbog jezika svojeg i ne postaneš plijenom onomu koji te vreba.

Mudre izreke

1019Obilje riječi ne biva bez grijeha, a tko zauzdava svoj jezik, razuman je.

1213Opakomu je zamka grijeh njegovih usana, a pravednik se izbavlja od tjeskobe. 14Od ploda svojih usta nasitit će se svatko obilno, a ono što je rukama učinio vratit će mu se. 18Nesmotren govori kao da mačem probada, a jezik je mudrih iscjeljenje. 19Istinita usta traju dovijeka, a lažljiv jezik samo za čas. 22Mrske su Jahvi usne lažljive, a mili su mu koji zbore istinu.

132Od ploda usta svojih uživa čovjek sreću, a srce je nevjernika puno nasilja.

143U luđakovim je ustima šiba za oholost njegovu, a mudre štite vlastite usne. 15Glupan vjeruje svakoj riječi, a pametan pazi na korak svoj.

151Blag odgovor ublažava jarost, a riječ osorna uvećava srdžbu. 4Blaga je besjeda drvo života, a pakosna je rana duhu.

1620Tko pazi na riječ, nalazi sreću, i tko se uzda u Jahvu, blago njemu. 24Saće meda riječi su ljupke, slatke duši i lijek kostima.

174Zločinac rado sluša usne prijevarne, i lažac spremno prisluškuje pogubnu jeziku. 20Opak srcem ne nalazi sreće, i komu je jezik zao, zapada u nesreću. 27Tko usteže svoje riječi, razumije mudrost, i razuman je čovjek mirna duha. 28 I luđak se smatra mudrim kada šuti i razumnim kad susteže svoje usne.

Matej

522A ja vam kažem: Svaki koji se srdi na brata svoga, bit će podvrgnut sudu. A tko bratu rekne ‘Glupane!’, bit će podvrgnut Vijeću. A tko reče: ‘Luđače!’, bit će podvrgnut ognju paklenomu.” 34A ja vam kažem: Ne kunite se nikako! 37Vaša riječ neka bude: ‘Da, da, – ne, ne!’ Što je više od toga, od Zloga je.”

62Kada dakle dijeliš milostinju, ne trubi pred sobom, kako to u sinagogama i na ulicama čine licemjeri da bi ih ljudi hvalili. Zaista, kažem vam, primili su svoju plaću.

67Kad molite, ne blebećite kao pogani. Misle da će s mnoštva riječi biti uslišani. 8Ne nalikujte na njih. Ta zna vaš Otac što vam treba i prije negoli ga zaištete.

816A uvečer mu doniješe mnoge opsjednute. On izagna duhove riječju i sve bolesnike ozdravi.

1014Gdje vas ne prime i ne poslušaju riječi vaših, iziđite iz kuće ili grada toga i prašinu otresite sa svojih nogu.

1118Doista, dođe Ivan. Nije jeo ni pio, a govori se: ‘Đavla ima.’ 19Dođe Sin Čovječji koji jede i pije, a govori se: ‘Gle, izjelice i vinopije, prijatelja carinika i grešnika!’ Ali opravda se Mudrost djelima svojim.

1234Leglo gujinje! Kako možete govoriti dobro kad ste opaki. Ta iz obilja srca usta govore! 35Dobar čovjek iz riznice dobre vadi dobro, a zao čovjek iz riznice zle vadi zlo. 36A kažem vam: za svaku bezrazložnu riječ koju ljudi reknu dat će račun na Dan sudnji. 37Doista, tvoje će te riječi opravdati i tvoje će te riječi osuditi.

1511Ne onečišćuje čovjeka što ulazi u usta, nego što iz usta izlazi – to čovjeka onečišćuje.

1517Ne shvaćate li: sve što ulazi na usta, ide u trbuh te se izbacuje u zahod. 18 Naprotiv, što iz usta izlazi, iz srca izvire i to onečišćuje čovjeka. 19Ta iz srca izviru opake namisli, ubojstva, preljubi, bludništva, krađe, lažna svjedočanstva, psovke. 20To onečišćuje čovjeka; a jesti neopranih ruku ne onečišćuje čovjeka.

Marko

211“Tebi zapovijedam, ustani, uzmi postelju i pođi kući!” 12I on usta, uze odmah postelju i iziđe na očigled svima.

433Mnogim takvim prispodobama navješćivaše im Riječ, kako već mogahu slušati.

Luka

422I svi su mu povlađivali i divili se milini riječi koje su tekle iz njegovih usta. Govorahu: “Nije li ovo sin Josipov?” 32te bijahu zaneseni njegovim naukom jer silna bijaše riječ njegova. 36I nasta opće zaprepaštenje te se među sobom razgovarahu: “Kakve li riječi! S vlašću i snagom zapovijeda nečistim dusima te izlaze!”

Ivan

11U početku bijaše Riječ i Riječ bijaše u Boga i Riječ bijaše Bog. 2Ona bijaše u početku u Boga. 3Sve postade po njoj i bez nje ne postade ništa. Svemu što postade 4u njoj bijaše život i život bijaše ljudima svjetlo;

718Tko sam od sebe govori, svoju slavu traži, a tko traži slavu onoga koji ga posla, taj je istinit i nema u njemu nepravednosti.

826“Ta što da vam s početka opet zborim? Mnogo toga imam o vama zboriti i suditi; no onaj koji me posla istinit je, i što sam čuo od njega, to ja zborim svijetu.” 43Zašto moje besjede ne razumijete? Zato što niste kadri slušati moju riječ. 44Vama je otac đavao i hoće vam se vršiti prohtjeve oca svoga. On bijaše čovjeko-ubojica od početka i ne stajaše u istini jer nema istine u njemu: kad govori laž, od svojega govori jer je lažac i otac laži. 47Tko je od Boga, riječi Božje sluša; vi zato ne slušate jer niste od Boga.”

Rimljanima

108Nego što veli? Blizu ti je Riječ, u ustima tvojim i u srcu tvome – to jest Riječ vjere koju propovijedamo. 9Jer ako ustima ispovijedaš da je Isus Gospodin, i srcem vjeruješ da ga je Bog uskrisio od mrtvih, bit ćeš spašen. 10Doista, srcem vjerovati opravdava, a ustima ispovijedati spašava.

1519Jer ne bih se usudio govoriti o nečemu što Krist riječju i djelom, snagom znamenja i čudesa, snagom Duha nije po meni učinio da k poslušnosti privede pogane.

1 Korinćanima

24I besjeda moja i propovijedanje moje ne bijaše u uvjerljivim riječima mudrosti, nego u pokazivanju Duha i snage 5da se vjera vaša ne temelji na mudrosti ljudskoj nego na snazi Božjoj.

1311Kad bijah nejače, govorah kao nejače, mišljah kao nejače, rasuđivah kao nejače. A kad postadoh zreo čovjek, odbacih ono nejačko.

1533Ne varajte se: “Zli razgovori kvare dobre običaje.”

Efežanima

419Razgovarajte među sobom psalmima, hvalospjevima i duhovnim pjesmama! Pjevajte i slavite Gospodina u svom srcu! 20Svagda i za sve zahvaljujte Bogu i Ocu u imenu Gospodina našega Isusa Krista! 29Nikakva nevaljala riječ neka ne izlazi iz vaših usta, nego samo dobra, da prema potrebi izgrađuje i milost iskaže slušateljima. 31Daleko od vas svaka gorčina, i srdžba, i gnjev, i vika, i hula sa svom opakošću! 32Naprotiv! Budite jedni drugima dobrostivi, milosrdni; praštajte jedni drugima kao što i Bog u Kristu nama oprosti.!

Kološanima

28Pazite da vas tko ne odvuče mudrovanjem i ispraznim zavaravanjem što se oslanja na predaju ljudsku, na “počela svijeta”, a ne na Krista.

46Riječ neka vam je uvijek ljubazna, solju začinjena: znajte svakomu odgovoriti kako treba.

1 Solunjanima

25Nikada se zaista kako znate, ne poslužismo ni laskavom riječju ni – Bog nam je svjedok – prikrivenom pohlepom.

1 Timoteju

16To su neki promašili i zastranili u praznorječje;

311Žene isto tako neka budu ozbiljne, ne klevetnice nego trijezne, vjerne u svemu.

47Svjetovne pak i bablje priče odbijaj! Vježbaj se u pobožnosti!

2 Timoteju

216Svjetovnih se pak praznorječja kloni: sve će više provaljivati prema bezbožnosti 17i riječ će njihova kao rak-rana izgrizati. Od njih su Himenej i Filet,..

Hebrejima

511O tome nas čeka besjeda velika, ali teško ju je riječima izložiti jer ste tvrdih ušiju.

1315Po Isusu dakle neprestano prinosimo Bogu žrtvu hvalbenu, to jest plod usana što ispovijedaju ime njegovo.

Jakovljeva

118Po svom naumu on nas porodi riječju Istine da budemo prvina neka njegovih stvorova. 19Znajte, braćo moja ljubljena! Svatko neka bude brz da sluša, spor da govori, spor na srdžbu. 26Smatra li se tko bogoljubnim, a ne obuzdava svoga jezika, nego zavarava srce svoje, isprazna je njegova bogoljubnost.

32Doista, svi mnogo griješimo. Ako tko u govoru ne griješi, savršen je čovjek, vrstan zauzdati i cijelo tijelo. 5Tako i jezik: malen je ud, a velikim se može ponositi. Evo: kolicna vatra koliku šumu zapali! 6I jezik je vatra, svijet nepravda jezik je među našim udovima, kalja cijelo tijelo te, zapaljen od pakla, zapaljuje kotač života 8a jezik – zlo nemirno, pun otrova smrtonosnog – nitko od ljudi ne može ukrotiti. 9Njime blagoslivljamo Gospodina i Oca, njime i proklinjemo ljude na sliku Božju stvorene: 10iz istih usta izlazi blagoslov i prokletstvo. Ne smije se, braćo moja, tako događati!

411Ne ogovarajte, braćo, jedni druge! Tko ogovara ili sudi brata svoga, ogovara i sudi Zakon. A sudiš li Zakon, nisi vršitelj nego sudac Zakona. 12Jedan je Zakonodavac i Sudac: Onaj koji može spasiti i pogubiti. A tko si ti da sudiš bližnjega?

1 Petrova

39Ne vraćajte zlo za zlo ni uvredu za uvredu! Naprotiv, blagoslivljajte jer ste na to i pozvani da baštinite blagoslov! 10Doista, tko želi ljubiti život i naužit se dana sretnih, nek suspregne jezik oda zla i usne od riječi prijevarnih;

411Govori li tko? Neka govori kao riječi Božje!

2 Petrova

211dok anđeli, iako jakošću i snagom od njih veći, ne izriču protiv njih pred Gospodinom pogrdna suda. 12Oni (bohulnici) pak kao nerazumne životinje, po naravi rođene za lov i istrebljenje, pogrđuju što ne poznaju. Istim će istrebljenjem i oni biti istrebljeni;

Judina

19Kad se Mihael arkanđeo s đavlom prepirao za tijelo Mojsijevo, nije se usudio izreći pogrdan sud protiv đavla, nego reče: “Spriječio te Gospodin!” 10A ovi (psovači) pogrđuju(Boga) ono što ne poznaju; a što po naravi kao nerazumne životinje poznaju, u tom trunu. 11Jao njima! “Gle, dođe Gospodin sa Desettisućama  svojim 15suditi svima i pokarati sve bezbožnike za sva njihova bezbožna djela kojima bezbožno sagriješiše i za sve drzovite riječi koje grešni bezbožnici izrekoše protiv njega.” 16To su rogoborni nezadovoljnici koji hode putom svojih požuda, usta im zbore naduto, ulaguju se u lice radi dobitka.