Savjest

Savjest

Ivan

319Po tom ćemo znati da smo od istine. I umirit ćemo pred njim srce svoje 20ako nas ono bilo u čem osuđuje. Jer Bog je veći od našega srca i znade sve. 21Ljubljeni, ako nas srce ne osuđuje, možemo zaufano k Bogu. 22I što god ištemo, primamo od njega jer zapovijedi njegove čuvamo i činimo što je njemu drago 24I tko čuva zapovijedi njegove, u njemu ostaje, i On u njemu. I po ovom znamo da on ostaje u nama: po Duhu kojeg nam je dao.

3 Ivanova

12Ljubljeni! Želim ti u svemu dobro i da budeš zdrav, kao što je dobro tvojoj duši. 3Veoma se obradovah kada dođoše braća i posvjedočiše za tvoju istinu: kako ti živiš po Istini.

Otkrivenje

223i djecu ću joj smrću pobiti. I znat će sve crkve: Ja sam Onaj koji istražuje bubrege i srca – i dat ću vam svakomu po djelima.

Savjest

Plodovi čitanja Božje Riječi

Božja riječ je natprirodna – ona je nepropadljivo sjeme koje će rasti i proizvesti ono što obećava.

Općeniti je problem u našoj Crkvi što katolici premalo čitaju Božju riječ i zbog toga je često njihova vjera – ili slaba ili nedjelotvorna. Isus je jednom, kad je bio kušan u pustinji odgovorio napasniku:

„Ne živi čovjek samo o kruhu, nego o svakoj Riječi koja izlazi iz Božjih usta!“ Mt 4,4.

Božja riječ je živa i djelotvorna. Ona se ne vraća Bogu bez ploda, nego čini ono što Bog hoće i obistinjuje ono zbog čega ju je poslao (usp. Iz 55). Isto kao sa zemaljskim sjemenom, koje će, jednom posijano u zemlju – donijeti rod prema svojoj vrsti (ako smo sijali sjeme pšenice – pšenicu, ako zrno kukuruza – kukuruz)! Tako i Božja riječ, jednom posijana u tvoje srce donijet će nadnaravni plod – blagoslov, zdravlje, spas, jakost, zaštitu – ovisno koje si sjeme Božje riječi posijao. Shvati:

BOŽJA RIJEČ JE NATPRIRODNA – ONA JE NEPROPADLJIVO SJEME. ONA ĆE RASTI I PROIZVESTI ONO ŠTO KAŽE DA ĆE PROIZVESTI.

Pogledajmo sada plodove čitanja Božje riječi:

1. Božja riječ donosi prosperitet i uspjeh

Ovi stihovi govore o čovjeku koji ne uživa u društvu grešnika i ne slijedi savjeta opakih, nego uživa u Božjem zakonu, tj. u Božjoj riječi. Čovjek koji o Božjoj riječi misli (meditira) dan i noć –

„on je kao stablo zasađeno pokraj voda tekućica što u svoje vrijeme plod donosi. Lišće mu nikad ne vene, sve što radi dobrim urodi!“ Ps 1,1-3

Tako, čovjek koji čita Božju riječ i o njoj razmišlja – postaje blagoslovljen. Bog mu daje uspjeha u svim poslovima. Neki kažu: ja ne znam meditirati nad Božjom riječju, nitko me nije učio. Ako se znaš brinuti, tad znaš i meditirati! Potrebno je samo zamijeniti predmet razmišljanja, i umjesto problema početi razmišljati o Božjoj riječi, tj. o tome što o tvojoj situaciji govori Božja riječ. I počet će se oslobađati Božja nadnaravna snaga u tvoj život.

2. Božja riječ je život onima koji je nalaze i ozdravljenje svemu tijelu, tj. čitavog bića

“Sine moj, pazi na moje riječi, prigni uho svoje mojim besjedama, …, pohrani ih usred srca svoga. Jer su moje riječi život onima koji ih nalaze i ozdravljenje svemu tijelu njihovu.” Mud 4,20-22

Isus je došao da nam dadne život u punini i blagoslovu. Ako si ti nezadovoljan svojim životom, tada ćeš čitanjem Božje riječi otvoriti svoje srce za blagoslove koji će ozdraviti i promijeniti čitav tvoj život. Također, ako Božju riječ pohraniš u svoje srce (prvo čitati) i ako o njoj razmišljaš, ta Riječ će donijeti ozdravljenje u tvoj život.

3. Božja riječ te ohrabruje, daje ti sreću i uspjeh

 “Neka knjiga Zakona (Riječ) bude na ustima tvojim: razmišljaj o njoj danju i noću, kako bi vjerno držao sve što je u njoj napisano: samo ćeš tada biti sretan i uspjet ćeš u pothvatima. Ne boj se i ne strahuj, jer kuda god pođeš, s tobom je Jahve, Bog tvoj.“ Jošua 1,8-9

U ovim stihovima Bog daje uputu svome sluzi Jošui koji je naslijedio Mojsija i imao zadatak uvesti Božji narod u Obećanu zemlju. Jošua je poslije Mojsijeve smrti bio obeshrabren i mislio da je nesposoban izvršiti ovaj zadatak. No, kroz svoju Riječ Bog ga ohrabruje i osposobljava da služi Bogu u veselju (bez ikakvog straha i pritiska), te da uspije u tom pothvatu. Tako, kad ti budeš uzeo dovoljno vremena za čitanje Božje riječi i kad ona ispuni tvoje srce, a  „iz obilja srca usta govore“, tada ćeš govoriti Božje riječi u svoj život i one će donijeti ohrabrenje, sreću i uspjeh u pothvatima koje sam, u svojoj ljudskoj snazi i mudrosti ne bi mogao ostvariti.

4. Božja riječ je lijek protiv depresije i tjeskobe

„Duh moj već zamire u meni, srce mi trne u grudima. Spominjem se dana minulih, mislim o svim djelima tvojim, o djelima ruku tvojih razmišljam.“ Ps 143,4-5

Jesi li se ti već kada osjećao tako jadnim i napuštenim? David se tako osjećao. Iz ovog teksta pokušaj vidjeti koji je Davidov odgovor osjećajima depresije i tjeskobe? Razmišljao je o Božjim djelima i situacijama iz prošlosti u kojima je doživio kako mu je Bog pomogao. I to ga je ohrabrilo. Ako ti prolaziš bolne trenutke depresije i tjeskobe, ne moj očajavati. Posegni za Božjom riječju i ona će ti donijeti utjehu, ohrabrenje i oslobođenje.

5. Božja riječ će nas uvesti u istinu spasenja i ta istina će nas osloboditi

U evanđelju po Ivanu 8,31-32 Isus govori svojim učenicima:

„Ako ustrajete (ostanete) u mojoj Riječi, uistinu moji ste učenici; upoznat ćete istinu i istina će vas osloboditi.“

Isus govori o istini koju spoznajemo kroz Božju riječ. To je istina o našem spasenju, istina o tome što je Isus učinio za naše otkupljenje i za život pun milosti i blagoslova. Ako spoznamo tu istinu, ona će nas osloboditi od vlasti zloga i grijeha i uvesti u život milosti. Ako ju ne spoznamo i živimo svoju vjeru samo na formalnoj razini, živjet ćemo u ljudskoj snazi i nećemo imati snage oduprijeti se navalama i zamkama zloga niti njegovim utjecajima, jer se protiv nadnaravne sile zla ne možemo boriti u ljudskoj snazi i mudrosti. Nadnaravnu Božju snagu primamo kad spoznamo istinu Božje riječi.

6. Božja riječ stvara vjeru u tvom srcu

Rim 10,17. Tamo stoji da vjera dolazi od propovijedanja Božje riječi. Tako, ako hoćeš imati jaku vjeru, moraš Božju riječ čitati, slušati i o njoj razmišljati. Kada je jedan poznati bibličar pročitao u poslanici Rimljanima stih 10,17 i shvatio da vjera dolazi od Božje riječi, još je više čitao Bibliju – iza svakog obroka: ujutro, poslije podne i navečer, kroz nekoliko mjeseci. Čitajući tako Božju riječ i meditirajući nad njome, vjera mu je porasla do te mjere da je doživio Božje iscjeljenje. Ako i ti imaš u ovom trenutku slabu vjeru za rješenje svojih problema, počni redovito čitati Božju riječ, i ona će stvoriti potrebnu vjeru po kojoj će doći Božje rješenje u tvoj život.

7. Božja riječ mijenja tvoj život, tvoje stavove i mentalitet

Jako je važno znati da moramo iznad svega čuvati svoje srce i svoje misli. Jer misli koje ti u sebi nosiš, jednog dana će se pretvoriti u djela. Ako imaš negativne misli, misli o bolesti, neuspjehu, porazu, nesreći, razdoru, propasti – te misli će jednog dana postati stvarnost za tebe. Možda si i ti opterećen negativnim mislima i ne uspijevaš promijeniti svoj život. Počni čitati Božju riječ. Ona će ti dati Božji mentalitet i pomoći ti da razmišljaš na Božji način. A te će se misli jednog dana pretvoriti u život, promijenit će te i ozdraviti.

8. Božja riječ će te očistiti i osloboditi od utjecaja grijeha

Isus je jednom rekao svojim učenicima:

“Vi ste već čisti po Riječi koju sam vam govorio!” Iv 15,3

Tako, Božja riječ nam daje nadnaravnu snagu da pobjeđujemo grijeh koji nas zarobljuje i odvaja od Božje ljubavi. Sama Božja riječ, kad ulazi u naše srce, razara u nama snagu grijeha.

9. Božja riječ ti daje snagu u borbi protiv požude

U Ps 119,9 postavlja se pitanje: „Kako će mladić čistim sačuvati put svoj?“ Odgovor je: „Čuvajući Riječi Božje!“ To je važno znati upravo u ovom razdoblju kad su se blud i nemoral razmahali i ljudi nemaju snage oduprijeti se napastima, ili čak i ne žele. Ako ti želiš biti vjeran Isusov učenik i živjeti život prave i čiste Božje ljubavi, a boriš se s napašću požude i bluda, Bog ti kroz svoju riječ obećaje dati snagu za pobjedu nad tim napastima.

10. Isusove, tj. Božje riječi su duh i život – Iv 6,63

Čitajući Bibliju i Evanđelje i upijajući Božju riječ u svoje srce, Božji duh sve snažnije ulazi u tvoj život i Bog te ispunja snagom svoga života. Ako želiš biti pun Božjega života, tako da taj nadnaravni život iz tebe izbaci sve ono što nije Božje, dopusti da se čitanjem Božja riječ nastani u tvom srcu.

11. Božja riječ čini da rasteš u Božjoj ljubavi

U 1. Ivanovoj poslanici 2,5 stoji:

“Tko čuva Riječ Božju, u njemu je ljubav Božja doprla do savršenstva!”

Jesi li ti žedan Božje ljubavi? Želiš li je imati u svom životu više nego sada? Čuvajući Riječ Božju, ljubav će Božja u tebi iz dana u dan sve više i više rasti, dok jednog dana ne dopre do savršenstva. Ne zaboravi: pred Bogom ćemo biti toliko veliki koliko ćemo biti veliki u ljubavi! Božja riječ ti daje šansu da rasteš u ljubavi Božjoj.

12. Božja riječ nam daje snagu i pobjedu nad Sotonom

U spomenutoj poslanici, 1 Iv 2,14 stoji:

“Pišem vama mladići, jer ste jaki, jer je u vama riječ Božja i jer ste pobijedili Zloga.”

Ako je u tebi Božja riječ, ona te čini jakim u duhu, jakim u kušnjama i duhovnim borbama i osposobljava te za pobjedu nad Zlim.

13. Po Božjoj riječi sam Otac i Sin prebivaju u nama

Govoreći svojim učenicima na Posljednjoj večeri, u Ivanovom evanđelju 14,23 Isus kaže:

“Ako me tko ljubi, čuvat će moju riječ, pa će i Otac moj ljubiti njega, i k njemu ćemo doći i kod njega se nastaniti.”

Želiš li hodati u Božjoj prisutnosti i imati u svom životu Božju blizinu? – Ljubi Božju riječ. To je test tvoje ljubavi prema Bogu: toliko ljubiš Boga koliko ljubiš Njegovu riječ. Isus kaže:

“Tko mene ne ljubi, riječi mojih ne čuva.” Iv 14,24

 

14. Božja riječ će učiniti da naša molitva bude učinkovitija

“Ako ostanete u meni i ako moje riječi ostanu u vama, tražite što god hoćete, i bit će vam!” Iv 15,7

Ovo je obećanje koje nadilazi naše ljudsko razumijevanje. No, to je samo za one koji ostanu u Božjoj riječi i koji dopuste da ih Božja riječ prosvijetli i uvede u višu dimenziju duhovnog života. Biblija će te držati daleko od grijeha, ali će te grijeh držati daleko od Biblije.

Dragi prijatelju,

u ovom članku sam samo ukratko opisao što Božja riječ čini za tebe kad ju pohraniš u svoje srce. Vjerujem da je već ovo što je spomenuto dovoljan razlog da odlučiš postati prijatelj Božje riječi. Vrijeme i žrtva koju uložiš u čitanje Božje riječi, 1000 puta će ti se isplatit: jer će Božja riječ donijeti mnoge predivne blagoslove u tvoj život, o kojima sada ne možeš ni sanjati. Važno je: da se discipliniraš i odlučiš svaki dan, za početak bar 15 minuta odvojiti za čitanje Božje riječi. No, nemoj ju samo pročitati kao neke novine. Najprije se kratko pomoli i zamoli Duha Svetoga da te vodi kroz svoju Riječ. On je autor Svetog Pisma. On će ti najbolje objasniti i protumačiti poruku koja je važna za tvoje ozdravljenje, oslobođenje i spasenje. I onda razmišljaj o onome što si pročitao!