Odnos, roditelji i djeca

Odnos, roditelji i djeca

Sirah

33Tko štuje oca okajava grijehe svoje, 4i tko časti majku svoju sabire blago. 5Tko štuje oca radovat će se sa svoje djece i bit će uslišen u dan molitve svoje. 6Tko časti oca svojeg, dugo živi; tko čini radost majci svojoj sluša Gospoda.

37On služi roditeljima svojim kao svojim gospodarima. 8Sine moj, riječju i djelom štuj oca svoga da te od njega stigne blagoslov.

39Jer blagoslov očev učvršćuje kuću djeci, a majčina kletva temelje im ruši.

310Ne traži časti u sramoti oca svojeg, jer ti očeva sramota nije na čast. 11Jer čovjeku dolazi čast od počasti oca njegova, a prezrena majka sramota je djeci. 12Sine moj, pomogni oca svoga u starosti i ne žalosti ga za života njegova. 13Ako mu i razum klone, budi blag s njime i ne grdi ga ti, koji si u punoj snazi.

314Jer, ne zaboravlja se milost prema ocu, već se uračunava u oprost grijeha. 15U danima tvoje nevolje Gospod će te se sjetiti: kao što se led topi na suncu, tako će se iskopnjeti tvoji grijesi. 16Od hulitelja nije bolji tko prezire oca, i Gospod proklinje onoga tko vrijeđa majku.

727Svim srcem poštuj oca svoga i ne zaboravi majčinih bolova. 28Sjeti se da im svoj život duguješ: kako da im uzvratiš sve što učiniše za te?

223Sramota je ocu loše odgojen sin, a ako je kći, na štetu mu je. 4(kći) besramnica je na tugu svojem roditelju. 5Bestidna kći sramoti i oca i muža, pa je obojica preziru.

2325(koja začne djecu s tuđim mužem) Djeca joj neće pustiti korijenja niti će joj grane ploda donijeti.

301Tko ljubi sina svog, često ga bije šibom, da se na koncu u njemu obraduje. 2Tko valjano odgaja svog sina, imat će od njega koristi i ponosit će se njime među znancima svojim. 3Tko pouči sina svoga, čini zavidnim neprijatelja svoga i raduje se pred prijateljima svojim.

307Tko miluje sina svoga, zavijat će mu rane i na svaki će mu se njegov jauk potresati srce. 8a zapušten sin postaje tvrdoglav. 9Razmazi dijete svoje, pa će te zaprepastiti; igraj se s njim, pa će te u tugu zaviti. 10Ne smij se s njim ako ne želiš plakati s njim i na koncu škrgutati zubima. 11Ne daj mu slobode u mladosti i ne praštaj mu pogrešaka njegovih. 12Savij mu šiju dok je mlad i nagnječi mu rebra dok je malen, da ti ne bude buntovan i neposlušan i ne ožalosti te duboko. 13Odgoji sina svojega i dotjeruj ga, da ti ne bi trpio zbog njegove drskosti.

3321Dok si živ i dok je daha u tebi, ne daj nikomu vlasti nad sobom: jer je bolje da se djeca tebi mole nego da ti moliš u sinova svojih.

416Baština djece grešničke na propast je osuđena, potomstvo njihovo predmet je vječna ukora. 7Bezbožna oca proklinju vlastita djeca, jer su zbog njega u sramoti.

429Kći je ocu potajna mora, briga za nju spavati mu ne da: u mladosti, strah da se neće udati, a kad se uda, da je muž ne zamrzi; 10dok je djevica, da je tko ne zavede i da ne zatrudni u kući očevoj, a u kući muževljoj da se ne razbludi, i kad je već žena, da ne bude nerotkinja. 11Ako ti je kći neposlušna, dobro je pazi da ne načini od tebe ruglo neprijateljima tvojim, priču gradsku i predmet svačijeg klevetanja i da te ne obeščasti u očima sviju.

Matej

821Drugi mu od učenika reče: “Gospodine, dopusti mi da prije odem i pokopam svoga oca.” 22Isus mu kaže:”Hajde za mnom i pusti neka mrtvi pokapaju svoje mrtve.”

1037“Tko ljubi oca ili majku više nego mene, nije mene dostojan. Tko ljubi sina ili kćer više nego mene, nije mene dostojan. 38Tko ne uzme svoga križa i ne pođe za mnom, nije mene dostojan. 39Tko nađe život svoj, izgubit će ga, tko izgubi svoj život poradi mene naći će ga.”

1247Reče mu netko: “Evo majke tvoje i braće tvoje, vani stoje i traže da s tobom govore.” (48) 48Tomu koji mu to javi on odgovori: “Tko je majka moja, tko li braća moja?” 49I pruži ruku prema učenicima: “Evo, reče, majke moje i braće moje! 50Doista, tko god vrši volju Oca mojega, koji je na nebesima, taj mi je brat i sestra i majka.

Efežanima

61Djeco, slušajte svoje roditelje u Gospodinu jer to je pravedno. 2Poštuj oca svoga i majku – to je prva zapovijed s obećanjem: 3da ti dobro bude i da dugo živiš na zemlji.

Kološanima

320Djeco, slušajte roditelje u svemu, ta to je milo u Gospodinu! 21Očevi, ne ogorčujte svoje djece da ne klonu duhom.

Job

15Job bi ih (djecu) pozvao na očišćenje. Uranio bi izjutra i prinio paljenice za svakog od njih; mislio je: “Tko zna nisu li mi sinovi griješili i u srcu Boga hulili!” Tako je Job svagda činio.

Mudre izreke

18Poslušaj, sine moj, pouku oca svoga i ne odbacuj naputka svoje majke! 9Jer će ti biti ljupki vijenac na glavi i ogrlica oko tvoga vrata

1324Tko štedi šibu, mrzi na sina svog, a tko ga ljubi, na vrijeme ga opominje.

1520Mudar sin veseli oca, a bezumnik prezire majku svoju.

Efežanima

314Zato prigibam koljena pred Ocem, 15od koga ime svakom očinstvu na nebu i na zemlji: 16neka vam dadne po bogatstvu Slave svoje ojačati se po Duhu njegovu u snazi za unutarnjeg čovjeka

64A vi, očevi, ne srdite djece svoje, nego ih odgajajte stegom i urazumljivanjem Gospodnjim!

Djela Apostolska

751Tvrdovrati i neobrezanih srdaca i ušiju, vi se uvijek opirete Duhu Svetomu: kako oci vaši tako i vi! 52Kojega od proroka nisu progonili oci vaši? I pobiše one koji su unaprijed navijestili dolazak Pravednika čiji ste vi sada izdajice i ubojice,

Mihej

324On (Bog) će obratiti srce otaca k sinovima, a srce sinova k ocima, da ne dođem i ne udarim prokletstvom zemlju.”

Filipljanima

222A prokušanost vam je njegova poznata: kao dijete s ocem služio je sa mnom evanđelju.

Hebrejima

125Pa zar ste zaboravili opomenu koja vam je kao sinovima upravljena: Sine moj, ne omalovažavaj stege Gospodnje i ne kloni kad te on ukori. 6Jer koga Gospodin ljubi, onoga i stegom odgaja, šiba sina koga voli. 7Poradi vašega odgajanja trpite. Bog s vama postupa kao sa sinovima: a ima li koji sin kojega otac stegom ne odgaja? 8Pa ako niste pod stegom, na kojoj su svi imali udjela, onda ste kopilad, a ne djeca. 9Zatim, tjelesne smo oce imali odgojiteljima i poštovali ih. Pa nećemo li se kudikamo više podlagati Ocu duhova te živjeti? 10Oni su nas doista nešto malo dana stegom odgajali kako se njima činilo, a On – nama na korist, da postanemo sudionici njegove svetosti. 11Isprva se doduše čini da nijedno odgajanje nije radost, nego žalost, ali onima koji su njime uvježbani poslije donosi mironosni plod pravednosti. 12Zato uspravite ruke klonule i koljena klecava, 13poravnite staze za noge svoje da se hromo ne iščaši, nego, štoviše, da ozdravi.

1 Ivanova

31Gledajte koliku nam je ljubav darovao Otac: djeca se Božja zovemo, i jesmo. A svijet nas ne poznaje zato što ne poznaje njega. 10Po ovom se raspoznaju djeca Božja i djeca đavolska: tko god ne čini pravde i tko ne ljubi brata, nije od Boga.