Proglašavanje Božje Riječi

Proglašavanje Božje Riječi

Tvoje misli i riječi koje izgovaraš su kao sjemenke drveća ili cvijeća. Raspršene unaokolo, one rađaju svoju vrstu kasnije. Preko misli o kojima stalno razmišljaš, i riječi koje oko sebe siješ, ti stvaraš atmosferu u kojoj živiš! Uzmi bilo kojeg čovjeka koji ima „misli siromaštva“, stavi ga u najbogatiju sredinu, daj mu priliku i on će nakon nekog vremena svoju sredinu promijeniti sjemenom siromaštva. Opet će biti siromašan! Njegove misli i riječi, kao sjemenke, stvaraju atmosferu oko njega. Ako ispuniš svoj um s Božjim velikim mislima o blagoslovu, blagostanju i napretku, i to svaki dan izgovaraš, ti ćeš stvarati takvu atmosferu gdje god budeš bio. Preko misli koje šalješ u svoju okolinu i riječi koje izgovaraš, ti možeš odrediti atmosferu u kojoj živiš! Promjenom svojih misli i riječi koje izgovaraš, ti možeš promijeniti svoje stanje i okolinu, temeljeći svoje misli na velikim nepromjenljivim Božjim obećanjima iz Biblije.

  • Ne možeš sijati sjeme bolesti i živjeti u atmosferi zdravlja!
  • Ne možeš stalo govoriti o siromaštvu i živjeti u atmosferi blagostanja i uspjeha.
  • Ne možeš uvijek sijati misli i riječi – sjemenke poraza, straha i živjeti u atmosferi pobjede i mira!

Počni od danas ispunjavati svoj um, srce, svoj dom i okolinu sa Božjim mislima – sjemenkama o zdravlju, pobjedi, miru, uspjehu i svim drugim stvarima koje želiš u životu. Ne zaboravi: Božje Riječi su duh i život. Božja Riječ ima stvaralačku snagu. Ona ostvaruje ono što kaže. Oslobodi tu snagu kroz proglašavanje (izgovaranje) Božje riječi u svoj život, i doživjet ćeš predivne milosti!! Ovdje donosim neke citate Riječi Božje koje možeš svaki dan izgovarati bar jednom, a neke od ovih rečenica i više puta na dan. Ako budeš dobar sijač Božje Riječi u svoj život, budi siguran da te čeka dobra žetva Božjih blagoslova!!

Citati Riječi Božje za proglašavanje

(za zdravlje, uspjeh, Božje vodstvo, blagoslov obitelji, za zaštitu i pobjedu nad sotonom)

Isusovim ranama ja sam iscijeljen. Ja imam Isusovo zdravlje. Zakon duha Života u Kristu Isusu oslobodio me zakona grijeha i smrtnosti. 1Pet 2,24; Rim 8,3

Gospodin je Pastir moj, ni u čem’ ja ne oskudijevam. Ps 23

Dobrota i milost Božja pratit će mene sve dane života moga. Ps 23

Stazama pravim Ti me upravljaš radi Imena svojega. Pa da mi je i dolinom smrti proći, zla se ne bojim, jer Ti si sa mnom. Tvoj štap i palica tvoja utjeha su meni. Ps 23

Nauči me da vršim volju Tvoju, jer Ti si Bog moj. Duh tvoj dobri nek’ me po ravnom putu vodi. Ps 143,10

U Kristu Isusu, ja sam postao bogat u svakom pogledu. Bog ispunjava svaku moju potrebu raskošno, prema bogatstvu svoje slave Fil 4,19

Nikakvo oružje protiv mene skovano neće uspjeti. Ja ću kazniti i osuditi svaki zao jezik što se na mene digne na sudu. To je baština slugu Jahvinih, to je moja baština. To mi je pobjeda od Jahve. I moja je pravednost od Jahve nad vojskama. usp. Iz 54,17

Ja sam više nego pobjednik u Kristu Isusu. Rim 8,37

Isus mi je dao vlast da bez pogibli gazim zmije i štipavce (zle duhove) i dao mi je autoritet nad svakom neprijateljskom silom (sotonskom), te mi sigurno ništa neće moći nauditi! Lk 10,19

Sve mogu u Kristu Isusu koji mi daje snage. Fil 3,13

Jači je Isus koji je u meni, nego đavao koji je u svijetu. 1 Iv 4,4

Gospodin je moja snaga i moja zaštita.

Isuse, dođi Kraljevstvo tvoje u moju obitelj.. Neće me snaći nesreća, nevolja se neće prikučiti mojemu domu, jer sam Višnjega Boga izabrao sebi za okrilje (zaštitu) Ps 91,10

Samo je u Bogu mir, dušo moja. Ps 62 Isus je moj mir i moja snaga.

Isus živi u meni. Duh Sv. prebiva u meni. U meni je snaga Božjeg uskrsnuća! Đavao protiv mene ne može ništa! Gospodine, otvori mi duhovne oči da spoznam tu istinu i po njoj živim.

Ja sam otkupljen za nebo dragocjenom Krvlju Isusa Krista, nevinoga i neokaljanog Jaganjca. Ja sam dragocjen Bogu. Ja sam Božja svojina. Ja sam Božje ljubljeno dijete. Ja pripadam Bogu sa svime što ja jesam i zato me Bog čuva i ljubi.

Ja sam dragocjen u Božjim očima, vrijedan sam Mu i On me ljubi.

Bog ima najbolji plan za moj život. Ja Mu vjerujem i želim Njegovu volju u svom životu.

Ljubav je Božja izlivena u mome srcu po Duhu Svetom koji mi je dan. Rim 5,5 Isuse, neka Tvoja ljubav teče u moju dušu i neka me ispuni do sve punine. Učini me kanalom Svoje ljubavi za druge ljude.

Duše Sveti, živi u meni, jačaj me i vodi me. Daj mi svoje misli i svoja nadahnuća. Objavi mi svoje putove i daj mi snagu da vršim Tvoju volju.

Pošalji Duha svojega Gospodine i obnovi lice zemlje (moje obitelji, župe, domovine).

Dođi, Duše Sveti, napuni (ražari) srca svojih vjernika i oganj svoje ljubavi u njima užezi.

Duše Sveti, ispuni me svojim ognjem.

Kroz križ Isusa Krista ja sam izišao iz prokletstva i ušao sam u Božji blagoslov. Ja sam blagoslovljen čovjek. Gdje god bio, na svakom mjestu, Božji blagoslov počiva na meni.

Ja sam Božje kraljevsko dijete. Ja sam baštinik neba. Svi Božji blagoslovi pripadaju meni i ja ih vjerom uzimam u svoj život.

Sotona neće ukrasti nijednu stvar koju mi je Gospodin darovao Iv 10,10

Štitom vjere ja gasim sve goruće strijele Zloga nad svojim životom.

Bog mi nije dao duha straha da se bojim, nego duh snage, ljubavi i razboritosti. 2 Tim 1,7

Ja sam izbavljen iz vlasti tame i premješten u Kraljevstvo Božje ljubavi. Kol 1,13

Gospodine, daj mi duha mudrosti i otkrivenja da Te potpuno upoznam.

Duše Sveti, osposobi me da činim Isusova djela.

Proklamacije za obitelj

Isus je Kralj naše (moje)obitelji.

Isus je Gospodin naše (moje) obitelji.

Božje Kraljevstvo i Njegova pravda vladaju (prebivaju) u mojoj obitelji.

Ja i moj dom služit ćemo Jahvi.

Ja i moj dom predajemo svoje živote Jahvi nad vojskama.

Ja i moj dom obećajemo Isusu Kristu vjernost i poslušnost.

Ni jedno oružje skovano protiv naše (moje) obitelji neće uspjeti.

Naša (moja) obitelj je zaštićena Isusovom Krvlju.

Naša (moja) obitelj odbacuje i odriče se sotone i svake njegove vlasti.

Božji blagoslov je nad mojom obitelji.

Božji mir i ljubav vladaju u mojoj obitelji.

Božja prisutnost je u nama i među nama.

Shvati da ti jadikovanje ni mrmljanje ne pomaže, nego – štoviše – šteti!! Što više jadikuješ i mrmljaš, poslije toga ti neće biti nimalo lakše, nego samo još teže!! Već ti je ionako bilo teško i umjesto da si se ohrabrio u Bogu pozitivnim riječima iz Biblije, tim negativnim riječima još si se više obeshrabrio i one te samo još više opterete i pritisnu dolje! Zato uzmi Božju Riječ i izgovaraj je na glas sa vjerom da će uroditi plodom i pokazati se kao istina!

Proglašavanje Božje Riječi

Oholost

Psalam

11921Oholima ti si zaprijetio: prokleti koji odstupaju od zapovijedi tvojih.

1386Zaista, uzvišen je Jahve, ali gleda na ponizna, a oholicu izdaleka poznaje.

Mudre izreke

813Strah Gospodnji mržnja je na zlo. Oholost, samodostatnost, put zloće i usta puna laži – to ja mrzim.

112S ološću dolazi sramota, a u smjernih je mudrost.

1310Oholost rađa samo svađu, a mudrost je u onih koji primaju savjet.

143U luđakovim je ustima šiba za oholost njegovu, a mudre štite vlastite usne.

1525Jahve ruši kuću oholima, a postavlja među udovici.

165Mrzak je Jahvi svatko ohola duha: takav zaista ne ostaje bez kazne. 18Pred slomom ide oholost i pred padom uznositost. 19Bolje je biti krotak s poniznima nego dijeliti plijen s oholima.

1812Pred slomom se oholi srce čovječje, a pred slavom ide poniznost.

2923Oholost ponizuje čovjeka, a ponizan duhom postiže časti.

Jeremija

1315Poslušajte, dobro čujte, okanite se oholosti: Jahve sad govori! 17Ako ovo ne poslušate, potajno će mi duša plakati zbog oholosti vaše, suze će roniti, oko će mi suze prolijevati, jer Jahvino stado u izgnanstvo odlazi.

5032Oholica će posrnuti, pasti, i nitko ga neće podići. Oganj ću podmetnuti gradovima njegovim i proždrijet će sve uokolo.

Ezekiel

720Uzoholiše se zbog divnoga nakita svojega; od njega napraviše kumire – grozote i gadosti svoje: zato im ga pretvorih u izmet. 24Zato ću dovesti najgore narode da baštine njihove domove. Slomit ću oholost nasilnika, i svetišta njihova bit će oskvrnjena.

1650Uzoholiše se i gadosti pred očima mojim činjahu, i zato ih zatrijeh, kao što vidje!

285Mudar li bijaše trgovac, bogatstvo svoje namnoži! Al’ti se s bogatstva srce uzoholi.’17Srce ti se uzoholi zbog ljepote tvoje, mudrost svoju odnemari zbog svojega blaga! Na zemlju te bacih i predah te zemaljskim kraljevima da te prezirno gledaju.

Sirah

130Ne uznosi se, da ne padneš i da se ne osramotiš, jer Gospod će otkriti tvoje tajne i poniziti te pred svim zborom, jer nisi dosegao straha Gospodnjeg i jer ti je srce puno prijevare.

328Nema lijeka bolesti oholnika, jer se opačina u njem ukorijenila.

1012Oholost počinje kad čovjek otpadne od Gospoda i srcem se odmetne od svoga Stvoritelja. 13I jer je početak oholosti grijeh, tko se njoj oda, širi gnusobu. Gospod ih zbog toga kažnjava čudesnim kaznama i potpuno uništava.

Izaija

211Ohol pogled bit će skršen i bahatost ljudska ponižena. Jahve će se uzvisiti, on jedini – u dan onaj. 12Da, bit će to dan Jahve nad Vojskama, protiv svih oholih i bahatih, protiv sviju što se uzvisiše, da ih obori;

1015Zar se hvali sjekira povrh onog koji njome siječe? Hoće li se oholit’ pila povrh onog koji njome pili? K’o da šiba maše onim koji je podiže, il’ štap diže onog koji drvo nije;

166Čuli smo za nadutost Moaba, nadutost preveliku, za ponos, oholost i uznositost; isprazno je njegovo hvastanje. 7Zato kuka Moab, nad Moabom svi jauču, za kolačima grožđanim iz Kir Heresa jauču posve slomljeni.

2216(nadstojnik dvora) koji kleše sebi grob na uzvisini i u stijeni sebi prebivalište usijeca(govori Gospodin) ‘Što tu posjeduješ i koga tu imaš da sebi klešeš grobnicu?’ 17Gle, Jahve će te baciti daleko udarcem jednim jedinim, snažno će te uhvatiti, 18smotat će te u klupko, kao loptu te baciti po z emlji širokoj! Ondje ti ćeš umrijeti, s kolima što ti bijahu na slavu, ti, sramoto dvoru svoga gospodara!”

Obadija

12“Jer gle, učinit ću te (Edom) najmanjim među narodima, prezrenim veoma. 3Uznositost srca tvoga zavela te, tebe što živiš u pećinama kamenim, u visoku stanu svojemu, i u srcu svome zboriš: ‘Tko li će me na zemlju skinuti?’ Da se vineš k’o orao, gnijezdo sviješ među zvijezdama, i odande skinut ću te” – riječ je Jahvina.

Sefanija

210To će biti njihov dio za njihovu oholost, jer su pogrđivali i razmetail se protiv naroda Gospodina nad vojskama’. (za Moab i Amon)

Rimljanima

327Gdje je dakle hvalisanje ? Isključeno. Kojim zakonom? Je li onim djela ? 28Ne, nego zakonom vjere, jer smatramo da se čovjek opravdava vjerom bez djela.

1 Korinćanima

128Ono što je neplemenito i prezreno od svijeta izabra Bog i ono što nije da uništi ono što jest da se ni jedan čovjek ne hvali pred Bogom. 29da se ni jedan čovjek ne može ponositi pred Bogom.

47Doista tko tebe uzdiže iznad drugih? Što li imaš a da nisi primio? A ako si primio što se hvališ kao da nisi primio? 19Ali ću vam uskoro doći, ako Gospodin htjedne, i tada neću gledati riječi onih koji se uzoholiše nego njihovu duhovnu moć.20Jer Božje Kraljevstvo nije u riječi nego u moći.

52I vi ste naduti umjesto da žalite. Neka se ukloni između vas počinitelj tog nedjela. 6Nije dobro vaše hvalisanje. Ne znate li da malo kvasca ukvasi sve tijesto? 7Očistite se od starog kvasca da budete novo tijesto: ta već ste beskvasni jer je žrtvovano pashalno janje – Krist. Zato trajno svetkujmo blagdan ne sa starim kvascem ni sa kvascem zloće i pokvarenosti već s beskvasnim kruhom čistoće i čestitosti.

104Ta oružje našega vojevanja nije tjelesno, nego božanski snažno za rušenje utvrda. Obaramo mudrovanja 5i svaku oholost koja se podiže protiv spoznanja Boga i zarobljujemo svaki um na pokornost Kristu; 6i spremni smo kazniti svaku nepokornost čim bude savršena vaša pokornost.

121Hvaliti se treba? Ne koristi doduše ali – dolazim na viđenje i objave Gospodnje. 2Znam čovjeka u Kristu: prije četrnaest godina – da li u tijelu, ne znam; da li izvan tijela, ne znam, Bog zna – taj je bio ponesen do trećeg neba. 3I znam da je taj čovjek – da li u tijelu, da li izvan tijela, ne znam, Bog zna – 4bio ponesen u raj i čuo neizrecive riječi, kojih čovjek ne smije govoriti. 5Time ću se hvaliti, a samim se sobom neću hvaliti osim slabostima svojim. 6Uistinu, kad bih se i htio hvaliti, ne bih bio bezuman; istinu bih govorio. Ali se uzdržavam da ne bi tko mislio o meni više nego što vidi na meni ili što čuje od mene. 7I da se zbog uzvišenosti objava ne bih uzoholio, dan mi je trn u tijelu, anđeo Sotonin, da me udara da se ne uzoholim. 8Za to sam triput molio Gospodina, da odstupi od mene. A on mi reče: 9“Dosta ti je moja milost jer snaga se u slabosti usavršuje.” Najradije ću se dakle još više hvaliti svojim slabostima da se nastani u meni snaga Kristova.

Efežanima

28Ta milošću ste spašeni po vjeri! I to ne po sebi! Božji je to dar! 9Ne po djelima, da se ne bi tko hvastao.

Filipljanima

27nego sam sebe “oplijeni” uzevši lik sluge, postavši ljudima sličan; obličjem čovjeku nalik, 8ponizi sam sebe, poslušan do smrti, smrti na križu. 9Zato Bog njega preuzvisi i darova mu ime, ime nad svakim imenom,

Jakovljeva

414a ne znate što će sutra biti. Ta što je vaš život? Dašak ste što se načas pojavi i zatim nestane! 15Umjesto da govorite: “Htjedne li Gospodin, živjet ćemo i učiniti ovo ili ono”, 16vi se razmećete svojim hvastanjima! Svako je takvo hvastanje opako. 17Znati dakle dobro činiti, a ne činiti – grijeh je.

Proglašavanje Božje Riječi

Odnos, roditelji i djeca

Sirah

33Tko štuje oca okajava grijehe svoje, 4i tko časti majku svoju sabire blago. 5Tko štuje oca radovat će se sa svoje djece i bit će uslišen u dan molitve svoje. 6Tko časti oca svojeg, dugo živi; tko čini radost majci svojoj sluša Gospoda.

37On služi roditeljima svojim kao svojim gospodarima. 8Sine moj, riječju i djelom štuj oca svoga da te od njega stigne blagoslov.

39Jer blagoslov očev učvršćuje kuću djeci, a majčina kletva temelje im ruši.

310Ne traži časti u sramoti oca svojeg, jer ti očeva sramota nije na čast. 11Jer čovjeku dolazi čast od počasti oca njegova, a prezrena majka sramota je djeci. 12Sine moj, pomogni oca svoga u starosti i ne žalosti ga za života njegova. 13Ako mu i razum klone, budi blag s njime i ne grdi ga ti, koji si u punoj snazi.

314Jer, ne zaboravlja se milost prema ocu, već se uračunava u oprost grijeha. 15U danima tvoje nevolje Gospod će te se sjetiti: kao što se led topi na suncu, tako će se iskopnjeti tvoji grijesi. 16Od hulitelja nije bolji tko prezire oca, i Gospod proklinje onoga tko vrijeđa majku.

727Svim srcem poštuj oca svoga i ne zaboravi majčinih bolova. 28Sjeti se da im svoj život duguješ: kako da im uzvratiš sve što učiniše za te?

223Sramota je ocu loše odgojen sin, a ako je kći, na štetu mu je. 4(kći) besramnica je na tugu svojem roditelju. 5Bestidna kći sramoti i oca i muža, pa je obojica preziru.

2325(koja začne djecu s tuđim mužem) Djeca joj neće pustiti korijenja niti će joj grane ploda donijeti.

301Tko ljubi sina svog, često ga bije šibom, da se na koncu u njemu obraduje. 2Tko valjano odgaja svog sina, imat će od njega koristi i ponosit će se njime među znancima svojim. 3Tko pouči sina svoga, čini zavidnim neprijatelja svoga i raduje se pred prijateljima svojim.

307Tko miluje sina svoga, zavijat će mu rane i na svaki će mu se njegov jauk potresati srce. 8a zapušten sin postaje tvrdoglav. 9Razmazi dijete svoje, pa će te zaprepastiti; igraj se s njim, pa će te u tugu zaviti. 10Ne smij se s njim ako ne želiš plakati s njim i na koncu škrgutati zubima. 11Ne daj mu slobode u mladosti i ne praštaj mu pogrešaka njegovih. 12Savij mu šiju dok je mlad i nagnječi mu rebra dok je malen, da ti ne bude buntovan i neposlušan i ne ožalosti te duboko. 13Odgoji sina svojega i dotjeruj ga, da ti ne bi trpio zbog njegove drskosti.

3321Dok si živ i dok je daha u tebi, ne daj nikomu vlasti nad sobom: jer je bolje da se djeca tebi mole nego da ti moliš u sinova svojih.

416Baština djece grešničke na propast je osuđena, potomstvo njihovo predmet je vječna ukora. 7Bezbožna oca proklinju vlastita djeca, jer su zbog njega u sramoti.

429Kći je ocu potajna mora, briga za nju spavati mu ne da: u mladosti, strah da se neće udati, a kad se uda, da je muž ne zamrzi; 10dok je djevica, da je tko ne zavede i da ne zatrudni u kući očevoj, a u kući muževljoj da se ne razbludi, i kad je već žena, da ne bude nerotkinja. 11Ako ti je kći neposlušna, dobro je pazi da ne načini od tebe ruglo neprijateljima tvojim, priču gradsku i predmet svačijeg klevetanja i da te ne obeščasti u očima sviju.

Matej

821Drugi mu od učenika reče: “Gospodine, dopusti mi da prije odem i pokopam svoga oca.” 22Isus mu kaže:”Hajde za mnom i pusti neka mrtvi pokapaju svoje mrtve.”

1037“Tko ljubi oca ili majku više nego mene, nije mene dostojan. Tko ljubi sina ili kćer više nego mene, nije mene dostojan. 38Tko ne uzme svoga križa i ne pođe za mnom, nije mene dostojan. 39Tko nađe život svoj, izgubit će ga, tko izgubi svoj život poradi mene naći će ga.”

1247Reče mu netko: “Evo majke tvoje i braće tvoje, vani stoje i traže da s tobom govore.” (48) 48Tomu koji mu to javi on odgovori: “Tko je majka moja, tko li braća moja?” 49I pruži ruku prema učenicima: “Evo, reče, majke moje i braće moje! 50Doista, tko god vrši volju Oca mojega, koji je na nebesima, taj mi je brat i sestra i majka.

Efežanima

61Djeco, slušajte svoje roditelje u Gospodinu jer to je pravedno. 2Poštuj oca svoga i majku – to je prva zapovijed s obećanjem: 3da ti dobro bude i da dugo živiš na zemlji.

Kološanima

320Djeco, slušajte roditelje u svemu, ta to je milo u Gospodinu! 21Očevi, ne ogorčujte svoje djece da ne klonu duhom.

Job

15Job bi ih (djecu) pozvao na očišćenje. Uranio bi izjutra i prinio paljenice za svakog od njih; mislio je: “Tko zna nisu li mi sinovi griješili i u srcu Boga hulili!” Tako je Job svagda činio.

Mudre izreke

18Poslušaj, sine moj, pouku oca svoga i ne odbacuj naputka svoje majke! 9Jer će ti biti ljupki vijenac na glavi i ogrlica oko tvoga vrata

1324Tko štedi šibu, mrzi na sina svog, a tko ga ljubi, na vrijeme ga opominje.

1520Mudar sin veseli oca, a bezumnik prezire majku svoju.

Efežanima

314Zato prigibam koljena pred Ocem, 15od koga ime svakom očinstvu na nebu i na zemlji: 16neka vam dadne po bogatstvu Slave svoje ojačati se po Duhu njegovu u snazi za unutarnjeg čovjeka

64A vi, očevi, ne srdite djece svoje, nego ih odgajajte stegom i urazumljivanjem Gospodnjim!

Djela Apostolska

751Tvrdovrati i neobrezanih srdaca i ušiju, vi se uvijek opirete Duhu Svetomu: kako oci vaši tako i vi! 52Kojega od proroka nisu progonili oci vaši? I pobiše one koji su unaprijed navijestili dolazak Pravednika čiji ste vi sada izdajice i ubojice,

Mihej

324On (Bog) će obratiti srce otaca k sinovima, a srce sinova k ocima, da ne dođem i ne udarim prokletstvom zemlju.”

Filipljanima

222A prokušanost vam je njegova poznata: kao dijete s ocem služio je sa mnom evanđelju.

Hebrejima

125Pa zar ste zaboravili opomenu koja vam je kao sinovima upravljena: Sine moj, ne omalovažavaj stege Gospodnje i ne kloni kad te on ukori. 6Jer koga Gospodin ljubi, onoga i stegom odgaja, šiba sina koga voli. 7Poradi vašega odgajanja trpite. Bog s vama postupa kao sa sinovima: a ima li koji sin kojega otac stegom ne odgaja? 8Pa ako niste pod stegom, na kojoj su svi imali udjela, onda ste kopilad, a ne djeca. 9Zatim, tjelesne smo oce imali odgojiteljima i poštovali ih. Pa nećemo li se kudikamo više podlagati Ocu duhova te živjeti? 10Oni su nas doista nešto malo dana stegom odgajali kako se njima činilo, a On – nama na korist, da postanemo sudionici njegove svetosti. 11Isprva se doduše čini da nijedno odgajanje nije radost, nego žalost, ali onima koji su njime uvježbani poslije donosi mironosni plod pravednosti. 12Zato uspravite ruke klonule i koljena klecava, 13poravnite staze za noge svoje da se hromo ne iščaši, nego, štoviše, da ozdravi.

1 Ivanova

31Gledajte koliku nam je ljubav darovao Otac: djeca se Božja zovemo, i jesmo. A svijet nas ne poznaje zato što ne poznaje njega. 10Po ovom se raspoznaju djeca Božja i djeca đavolska: tko god ne čini pravde i tko ne ljubi brata, nije od Boga.

Proglašavanje Božje Riječi

Svađa

Mudre izreke

1012Mržnja izaziva svađu, a ljubav pokriva sve pogreške.

1310Oholost rađa samo svađu;

1518Gnjevljiv čovjek zameće svađu, a ustrpljiv utišava raspru.

167Kad su Jahvi mili putovi čovječji, i neprijatelje njegove miri s njim.

171Bolji je zalogaj suha kruha s mirom nego sa svađom kuća puna žrtvene pečenke. 14Zametnuti svađu isto je kao pustiti poplavu: stoga prije nego svađa izbije, udalji se! 19Grijeh ljubi tko ljubi svađu, i tko visoko diže svoja vrata, traži propast.

181Vlastitoj požudi popušta onaj tko zastranjuje, i svađa se usprkos svakom razboru. 2Bezumnomu nije mio razum; stalo mu je dati srcu oduška.

Sirah

43Ne razdražuj srca ogorčena i ne pusti uboga da čeka na dan tvoj.

811Ne dopusti da te rugač razgnjevi i postavi ti zamku tvojim vlastitim riječima.

119Ne prepiri se o onome što te se ne tiče i ne miješaj se u svađu grešnika.

204Kao uškopljenik koji hoće razdjevičiti djevicu, takav je onaj tko hoće pravdu provesti nasiljem.

2715Svađa oholih ljudi završava se krvlju, i mučno se slušaju grdnje njihove.

288Kloni se svađe, pa ćeš manje griješiti; strastven čovjek raspaljuje svađu. 9Grešnik sije razdor među prijateljima i među mirne ljude baca klevetu. 10Oganj se raspaljuje prema gorivu kojim se hrani, a svađa se širi prema silini svojoj; gnjev čovjekov ovisi o snazi njegovoj i jarost mu raste prema bogatstvu njegovu. 12Pušeš li u iskru, ona se rasplamsa, pljuneš li na nju, ona se ugasi: oboje izlazi iz usta tvojih.

3126Kao što se u peći kuša ocjel, tako i u vinu srca svadljivih hvalisavaca.

Matej

539A ja vam kažem: Ne opirite se Zlomu! Naprotiv, pljusne li te tko po desnom obrazu, okreni mu i drugi. 40Onomu tko bi se htio s tobom parničiti da bi se domogao tvoje donje haljine prepusti i gornju. 41Ako te tko prisili jednu milju, pođi s njim dvije. 44A ja vam kažem: Ljubite neprijatelje, molite za one koji vas progone 45da budete sinovi svoga oca koji je na nebesima, jer on daje da sunce njegovo izlazi nad zlima i dobrima i da kiša pada pravednicima i nepravednicima.

1225A on, znajući njihove misli, reče im: “Svako kraljevstvo u sebi razdijeljeno opustjet će i svaki grad ili kuća u sebi razdijeljena neće opstati. 26Ako Sotona Sotonu izgoni, u sebi je razdijeljen. Kako će dakle opstati kraljevstvo njegovo?

Rimljanima

1617Zaklinjem vas, braćo, čuvajte se onih koji siju razdore i sablazni mimo nauk u kojem ste poučeni, i klonite ih se. 18Jer takvi ne služe Gospodinu našemu Kristu, nego svom trbuhu te lijepim i laskavim riječima zavode srca nedužnih.

1 Korinćanima

33jer još ste tjelesni. Doista, dok je među vama zavist i prepiranje, zar niste tjelesni, zar po ljudsku ne postupate?

67Zapravo, već vam je to nedostatak što se parničite među sobom. Zašto radije ne trpite nepravdu? Zašto se radije ne pustite oplijeniti?

1116Ako je kome do prepirke, takva običaja mi nemamo, a ni Crkve Božje. 19Treba doista da i podjela bude među vama da se očituju prokušani među vama.

Efežanima

431Daleko od vas svaka gorčina, i srdžba, i gnjev, i vika, i hula sa svom opakošću! 32Naprotiv! Budite jedni drugima dobrostivi, milosrdni; praštajte jedni drugima kao što i Bog u Kristu nama oprosti.

Kološanima

38Ali sada i vi odložite sve! Gnjev, srdžba, opakost, hula, prostota van iz vaših usta! 9Ne varajte jedni druge! Jer svukoste staroga čovjeka s njegovim djelima.

1 Timoteju

14i neka se ne zanose beskrajnim bajkama i rodoslovljima, koja više pogoduju rasprama negoli rasporedbi Božjoj po vjeri.

28Hoću dakle da muškarci mole na svakome mjestu, podižući čiste ruke bez srdžbe i raspre;

Jakovljeva

314Ako u srcu imate gorku zavist i svadljivost, ne uznosite se i ne lažite protiv istine! 15Nije to mudrost koja odozgor silazi, nego zemaljska, ljudska, đavolska. 16Ta gdje je zavist i svadljivost, ondje je nered i svako zlo djelo.

41Odakle ratovi, odakle borbe među vama? Zar ne odavde: od pohota što vojuju u udovima vašim?

Proglašavanje Božje Riječi

Ljutnja

Mudre izreke

1216Luđak odmah odaje svoj bijes, a pametan pokriva sramotu.

1416Mudar se boji i oda zla se uklanja, a bezuman se raspaljuje i bez straha je. 17Nagao čovjek čini ludosti, a razborit ih podnosi. 29Tko se teško srdi, velike je razboritosti, a nabusit duhom pokazuje ludost.

1614Jarost je kraljeva vjesnik smrti ali je mudar čovjek ublaži. 32Tko se teško srdi, bolji je od junaka, i tko nad sobom vlada, bolji je od osvojitelja grada.

Sirah

106Ne budi kivan na svoga bližnjeg ni zbog kakve nepravde i ne čini ništa nepravedno.

2730Mržnja i srdžba jednako su gnusne, i grešan ih čovjek obje u sebi nosi. 24Zavist i srdžba skraćuju dane, i briga donosi starost prije vremena.

3029Gorčina duše spopada čovjeka koji je vina previše popio, u strasti i u gnjevu. 30Pijanstvo u bezumnika izaziva srdžbu na vlastitu propast, umanjuje mu snagu i umnožava rane.

Amos

111Ovako govori Jahve: “Za tri zločina Edoma, za četiri zločina, odluka je neopoziva: jer gonjaše brata mačem prigušujuć’ samilost svoju, jer gnjev svoj potpirivaše jednako, jer poticaše bijes svoj, 12pustit ću oganj na Teman da sažeže dvorce u Bosri.”

Matej

2112Isus uđe u Hram i izagna sve koji su prodavali i kupovali u Hramu. Mjenjačima isprevrta stolove i prodavačima golubova klupe. 13Kaže im: “Pisamo je: Dom će se moj zvati Dom molitve, a vi od njega činite pećinu razbojničku.”

522A ja vam kažem: Svaki koji se srdi na brata svoga, bit će podvrgnut sudu. A tko bratu rekne ‘Glupane!’, bit će podvrgnut Vijeću. A tko reče: ‘Luđače!’, bit će podvrgnut ognju paklenomu.”

Rimljanima

118Otkriva se doista s neba gnjev Božji na svaku bezbožnost i nepravednost ljudi koji istinu sputavaju nepravednošću.

25Tvrdokornošću svojom i srcem koje neće obraćenja zgrćeš na se gnjev za Dan gnjeva i objavljenja pravedna suda Boga 6koji će uzvratiti svakom po djelima: 7onima koji postojanošću u dobrim djelima ištu slavu, čast i neraspadljivost – život vječni; 8buntovnicima pak i nepokornima istini, a pokornima nepravdi – gnjev i srdžba!

415Ta Zakon rađa gnjev; gdje pak nema Zakona, nema ni prekršaja.

Efežanima

21I vi bijaste mrtvi zbog prijestupa i grijeha

22u kojima ste nekoć živjeli po Eonu ovoga svijeta, po Knezu vlasti zraka, po tomu duhu koji sada djeluje u sinovima neposlušnima. 3Među njima smo i mi nekoć živjeli u požudama tijela svoga, udovoljavajući prohtjevima tijela i ćudi, te po naravi bijasmo djeca gnjeva kao i drugi.

426Srdite se, ali ne griješite! Sunce nek ne zađe nad vašom srdžbom 27i ne dajite mjesta đavlu.

Kološanima

38Ali sada i vi odložite sve! Gnjev, srdžba, opakost, hula, prostota van iz vaših usta!

1 Solunjanima

59Ta Bog nas nije odredio za gnjev, nego da imamo spasenje po Gospodinu našem Isusu Kristu, 10koji je za nas umro da – bdjeli ili spavali – zajedno s njime živimo

Jakovljeva

119Znajte, braćo moja ljubljena! Svatko neka bude brz da sluša, spor da govori, spor na srdžbu. 20Jer srdžba čovjekova ne čini pravde Božje. 21Zato odložite prljavštinu i preostalu zloću i sa svom krotkošću primite usađenu riječ koja ima moć spasiti duše vaše. svaku

Otkrivenje

148Za njim eto drugog anđela koji govori: “Pade, pade Babilon, veliki koji vinom gnjeva i bluda svojega opi sve narode!” 9Za njima eto i trećeg anđela koji vikaše iza glasa: “Tko god se klanja Zvijeri i kipu njezinu te primi žig na čelo ili ruku, 10pit će vino gnjeva Božjega, nerazvodnjeno, natočeno već u čaši srdžbe njegove!

Proglašavanje Božje Riječi

Govor

Sirah

423Ne susteži svoje riječi u pravo vrijeme i ne skrivaj svoje mudrosti. 24Jer se u govoru očituje mudrost i po riječima otkriva naobrazba. 29Ne budi silovit na jeziku a mlitav na djelu.

118Ne odgovaraj prije nego si čuo i ne miješaj se usred govora.

1216Usnama je svojim sladak neprijatelj, ali u srcu smišlja da te u jamu baci.

141Blago čovjeku koji nije zgriješio riječima i koga ne muči grižnja zbog grijeha.

1816Ne ublažava li rosa žegu? Tako je i riječ dragocjenija od milodara. 19Promisli prije nego prozboriš, traži lijeka prije bolesti.

2020Mudra izreka ne vrijedi u ustima luda čovjeka, jer je ne kazuje u pravo vrijeme.

2117Riječ se razumna čovjeka traži u zboru i o riječima se njegovim razmišlja u srcu.

2127Kad bezbožnik proklinje neprijatelja, onda proklinje samog sebe. 28Klevetnik kalja samog sebe i mrzak je u susjedstvu.

2313Ne privikavaj usta gnusnoj neuljudnosti jer se u njoj nalazi riječ grijeha. 15Tko se naviknuo na sramotne riječi neće se popraviti svega vijeka svoga.

274Kad se sito trese, mekinje ostaju: tako i nedostaci čovjekovi izbijaju u govoru njegovu. 6Obradu voćke očituje njezin plod: tako i riječi čovjekove otkrivaju osjećaje njegove.

2813Proklet bio došaptavač i klevetnik, jer uništiše mnoge koji su živjeli u miru. 14Treći je jezik potresao mnoge i prognao ih od naroda do naroda; razorio je tvrde gradove i porušio kuće kneževske. 15Treći je jezik izagnao žene čestite i lišio ih plodova trudbe njihove. 16Tko ga sluša taj nema počinka niti će imati boravišta mirna. 17Udarac bičem ostavlja masnicu, udarac jezikom lomi kosti. 18Mnogi su pali od mača, ali ne toliki kao od jezika. 19Blago čovjeku koji se od njega zaštitio i nije iskusio srdžbu njegovu, koji nije nosio jarma njegova niti je bio svezan lancima njegovim. 20Jer jaram je njegov jaram gvozdeni i lanci su njegovi lanci mjedeni. 21Strašna je smrt koju donosi, i bolje je Podzemlje od nje. 22Ali nema vlasti nad pobožnicima, njih ne prži plamen njegov. 23Njegove su žrtve oni koji ostavljaju Gospoda, u njima on plamti i ne gasi se, on će nasrnuti na njih kao lav i raznijeti ih kao pantera. 25tako i riječima svojim načini mjerila i utege i ustima svojim vrata s prijevornicom. 26Pazi da ne posrneš zbog jezika svojeg i ne postaneš plijenom onomu koji te vreba.

Mudre izreke

1019Obilje riječi ne biva bez grijeha, a tko zauzdava svoj jezik, razuman je.

1213Opakomu je zamka grijeh njegovih usana, a pravednik se izbavlja od tjeskobe. 14Od ploda svojih usta nasitit će se svatko obilno, a ono što je rukama učinio vratit će mu se. 18Nesmotren govori kao da mačem probada, a jezik je mudrih iscjeljenje. 19Istinita usta traju dovijeka, a lažljiv jezik samo za čas. 22Mrske su Jahvi usne lažljive, a mili su mu koji zbore istinu.

132Od ploda usta svojih uživa čovjek sreću, a srce je nevjernika puno nasilja.

143U luđakovim je ustima šiba za oholost njegovu, a mudre štite vlastite usne. 15Glupan vjeruje svakoj riječi, a pametan pazi na korak svoj.

151Blag odgovor ublažava jarost, a riječ osorna uvećava srdžbu. 4Blaga je besjeda drvo života, a pakosna je rana duhu.

1620Tko pazi na riječ, nalazi sreću, i tko se uzda u Jahvu, blago njemu. 24Saće meda riječi su ljupke, slatke duši i lijek kostima.

174Zločinac rado sluša usne prijevarne, i lažac spremno prisluškuje pogubnu jeziku. 20Opak srcem ne nalazi sreće, i komu je jezik zao, zapada u nesreću. 27Tko usteže svoje riječi, razumije mudrost, i razuman je čovjek mirna duha. 28 I luđak se smatra mudrim kada šuti i razumnim kad susteže svoje usne.

Matej

522A ja vam kažem: Svaki koji se srdi na brata svoga, bit će podvrgnut sudu. A tko bratu rekne ‘Glupane!’, bit će podvrgnut Vijeću. A tko reče: ‘Luđače!’, bit će podvrgnut ognju paklenomu.” 34A ja vam kažem: Ne kunite se nikako! 37Vaša riječ neka bude: ‘Da, da, – ne, ne!’ Što je više od toga, od Zloga je.”

62Kada dakle dijeliš milostinju, ne trubi pred sobom, kako to u sinagogama i na ulicama čine licemjeri da bi ih ljudi hvalili. Zaista, kažem vam, primili su svoju plaću.

67Kad molite, ne blebećite kao pogani. Misle da će s mnoštva riječi biti uslišani. 8Ne nalikujte na njih. Ta zna vaš Otac što vam treba i prije negoli ga zaištete.

816A uvečer mu doniješe mnoge opsjednute. On izagna duhove riječju i sve bolesnike ozdravi.

1014Gdje vas ne prime i ne poslušaju riječi vaših, iziđite iz kuće ili grada toga i prašinu otresite sa svojih nogu.

1118Doista, dođe Ivan. Nije jeo ni pio, a govori se: ‘Đavla ima.’ 19Dođe Sin Čovječji koji jede i pije, a govori se: ‘Gle, izjelice i vinopije, prijatelja carinika i grešnika!’ Ali opravda se Mudrost djelima svojim.

1234Leglo gujinje! Kako možete govoriti dobro kad ste opaki. Ta iz obilja srca usta govore! 35Dobar čovjek iz riznice dobre vadi dobro, a zao čovjek iz riznice zle vadi zlo. 36A kažem vam: za svaku bezrazložnu riječ koju ljudi reknu dat će račun na Dan sudnji. 37Doista, tvoje će te riječi opravdati i tvoje će te riječi osuditi.

1511Ne onečišćuje čovjeka što ulazi u usta, nego što iz usta izlazi – to čovjeka onečišćuje.

1517Ne shvaćate li: sve što ulazi na usta, ide u trbuh te se izbacuje u zahod. 18 Naprotiv, što iz usta izlazi, iz srca izvire i to onečišćuje čovjeka. 19Ta iz srca izviru opake namisli, ubojstva, preljubi, bludništva, krađe, lažna svjedočanstva, psovke. 20To onečišćuje čovjeka; a jesti neopranih ruku ne onečišćuje čovjeka.

Marko

211“Tebi zapovijedam, ustani, uzmi postelju i pođi kući!” 12I on usta, uze odmah postelju i iziđe na očigled svima.

433Mnogim takvim prispodobama navješćivaše im Riječ, kako već mogahu slušati.

Luka

422I svi su mu povlađivali i divili se milini riječi koje su tekle iz njegovih usta. Govorahu: “Nije li ovo sin Josipov?” 32te bijahu zaneseni njegovim naukom jer silna bijaše riječ njegova. 36I nasta opće zaprepaštenje te se među sobom razgovarahu: “Kakve li riječi! S vlašću i snagom zapovijeda nečistim dusima te izlaze!”

Ivan

11U početku bijaše Riječ i Riječ bijaše u Boga i Riječ bijaše Bog. 2Ona bijaše u početku u Boga. 3Sve postade po njoj i bez nje ne postade ništa. Svemu što postade 4u njoj bijaše život i život bijaše ljudima svjetlo;

718Tko sam od sebe govori, svoju slavu traži, a tko traži slavu onoga koji ga posla, taj je istinit i nema u njemu nepravednosti.

826“Ta što da vam s početka opet zborim? Mnogo toga imam o vama zboriti i suditi; no onaj koji me posla istinit je, i što sam čuo od njega, to ja zborim svijetu.” 43Zašto moje besjede ne razumijete? Zato što niste kadri slušati moju riječ. 44Vama je otac đavao i hoće vam se vršiti prohtjeve oca svoga. On bijaše čovjeko-ubojica od početka i ne stajaše u istini jer nema istine u njemu: kad govori laž, od svojega govori jer je lažac i otac laži. 47Tko je od Boga, riječi Božje sluša; vi zato ne slušate jer niste od Boga.”

Rimljanima

108Nego što veli? Blizu ti je Riječ, u ustima tvojim i u srcu tvome – to jest Riječ vjere koju propovijedamo. 9Jer ako ustima ispovijedaš da je Isus Gospodin, i srcem vjeruješ da ga je Bog uskrisio od mrtvih, bit ćeš spašen. 10Doista, srcem vjerovati opravdava, a ustima ispovijedati spašava.

1519Jer ne bih se usudio govoriti o nečemu što Krist riječju i djelom, snagom znamenja i čudesa, snagom Duha nije po meni učinio da k poslušnosti privede pogane.

1 Korinćanima

24I besjeda moja i propovijedanje moje ne bijaše u uvjerljivim riječima mudrosti, nego u pokazivanju Duha i snage 5da se vjera vaša ne temelji na mudrosti ljudskoj nego na snazi Božjoj.

1311Kad bijah nejače, govorah kao nejače, mišljah kao nejače, rasuđivah kao nejače. A kad postadoh zreo čovjek, odbacih ono nejačko.

1533Ne varajte se: “Zli razgovori kvare dobre običaje.”

Efežanima

419Razgovarajte među sobom psalmima, hvalospjevima i duhovnim pjesmama! Pjevajte i slavite Gospodina u svom srcu! 20Svagda i za sve zahvaljujte Bogu i Ocu u imenu Gospodina našega Isusa Krista! 29Nikakva nevaljala riječ neka ne izlazi iz vaših usta, nego samo dobra, da prema potrebi izgrađuje i milost iskaže slušateljima. 31Daleko od vas svaka gorčina, i srdžba, i gnjev, i vika, i hula sa svom opakošću! 32Naprotiv! Budite jedni drugima dobrostivi, milosrdni; praštajte jedni drugima kao što i Bog u Kristu nama oprosti.!

Kološanima

28Pazite da vas tko ne odvuče mudrovanjem i ispraznim zavaravanjem što se oslanja na predaju ljudsku, na “počela svijeta”, a ne na Krista.

46Riječ neka vam je uvijek ljubazna, solju začinjena: znajte svakomu odgovoriti kako treba.

1 Solunjanima

25Nikada se zaista kako znate, ne poslužismo ni laskavom riječju ni – Bog nam je svjedok – prikrivenom pohlepom.

1 Timoteju

16To su neki promašili i zastranili u praznorječje;

311Žene isto tako neka budu ozbiljne, ne klevetnice nego trijezne, vjerne u svemu.

47Svjetovne pak i bablje priče odbijaj! Vježbaj se u pobožnosti!

2 Timoteju

216Svjetovnih se pak praznorječja kloni: sve će više provaljivati prema bezbožnosti 17i riječ će njihova kao rak-rana izgrizati. Od njih su Himenej i Filet,..

Hebrejima

511O tome nas čeka besjeda velika, ali teško ju je riječima izložiti jer ste tvrdih ušiju.

1315Po Isusu dakle neprestano prinosimo Bogu žrtvu hvalbenu, to jest plod usana što ispovijedaju ime njegovo.

Jakovljeva

118Po svom naumu on nas porodi riječju Istine da budemo prvina neka njegovih stvorova. 19Znajte, braćo moja ljubljena! Svatko neka bude brz da sluša, spor da govori, spor na srdžbu. 26Smatra li se tko bogoljubnim, a ne obuzdava svoga jezika, nego zavarava srce svoje, isprazna je njegova bogoljubnost.

32Doista, svi mnogo griješimo. Ako tko u govoru ne griješi, savršen je čovjek, vrstan zauzdati i cijelo tijelo. 5Tako i jezik: malen je ud, a velikim se može ponositi. Evo: kolicna vatra koliku šumu zapali! 6I jezik je vatra, svijet nepravda jezik je među našim udovima, kalja cijelo tijelo te, zapaljen od pakla, zapaljuje kotač života 8a jezik – zlo nemirno, pun otrova smrtonosnog – nitko od ljudi ne može ukrotiti. 9Njime blagoslivljamo Gospodina i Oca, njime i proklinjemo ljude na sliku Božju stvorene: 10iz istih usta izlazi blagoslov i prokletstvo. Ne smije se, braćo moja, tako događati!

411Ne ogovarajte, braćo, jedni druge! Tko ogovara ili sudi brata svoga, ogovara i sudi Zakon. A sudiš li Zakon, nisi vršitelj nego sudac Zakona. 12Jedan je Zakonodavac i Sudac: Onaj koji može spasiti i pogubiti. A tko si ti da sudiš bližnjega?

1 Petrova

39Ne vraćajte zlo za zlo ni uvredu za uvredu! Naprotiv, blagoslivljajte jer ste na to i pozvani da baštinite blagoslov! 10Doista, tko želi ljubiti život i naužit se dana sretnih, nek suspregne jezik oda zla i usne od riječi prijevarnih;

411Govori li tko? Neka govori kao riječi Božje!

2 Petrova

211dok anđeli, iako jakošću i snagom od njih veći, ne izriču protiv njih pred Gospodinom pogrdna suda. 12Oni (bohulnici) pak kao nerazumne životinje, po naravi rođene za lov i istrebljenje, pogrđuju što ne poznaju. Istim će istrebljenjem i oni biti istrebljeni;

Judina

19Kad se Mihael arkanđeo s đavlom prepirao za tijelo Mojsijevo, nije se usudio izreći pogrdan sud protiv đavla, nego reče: “Spriječio te Gospodin!” 10A ovi (psovači) pogrđuju(Boga) ono što ne poznaju; a što po naravi kao nerazumne životinje poznaju, u tom trunu. 11Jao njima! “Gle, dođe Gospodin sa Desettisućama  svojim 15suditi svima i pokarati sve bezbožnike za sva njihova bezbožna djela kojima bezbožno sagriješiše i za sve drzovite riječi koje grešni bezbožnici izrekoše protiv njega.” 16To su rogoborni nezadovoljnici koji hode putom svojih požuda, usta im zbore naduto, ulaguju se u lice radi dobitka.

Proglašavanje Božje Riječi

Strah

Mudre izreke

127kad navali na vas strah kao nevrijeme i zgrabi vas propast kao vihor, kad navali na vas nevolja i muka. 28Tada će me zvati, ali se ja neću odazvati; tražit će me, ali me neće naći. 29Jer su mrzili spoznaju i nisu izabrali Gospodnjeg straha 30niti su poslušali moj savjet, nego su prezreli svaku moju opomenu. 31Zato će jesti plod svojeg vladanja i nasititi se vlastitih savjeta. 32Jer glupe će ubiti njihovo odbijanje, a nemar će upropastiti bezumne. 33A tko sluša mene, bezbrižan ostaje i spokojno živi bez straha od zla.”

321…sačuvaj razbor i oprez 23Bez straha ćeš tada kročiti svojim putem i noga ti se neće spoticati. 24Kad legneš, nećeš se plašiti, i kad zaspiš, slatko ćeš snivati. 25Ne boj se nenadne strahote ni nagle propasti kad stigne bezbožnike. 26Jer će ti Jahve biti uzdanje i čuvat će nogu tvoju od zamke.

Sirah

216Tko mrzi ukor ide stopama grešničkim, a tko se boji Gospoda obratit će se u srcu svojem.

3414Tko se boji Gospoda, ne boji se ničega i ne straši se, jer je Gospod nada njegova.

401Nevoljna je sudbina dodijeljena svima ljudima, težak jaram 2Predmet misli njihove, strah srca njihova – tjeskobno je iščekivanje dana smrtnoga. 6tek što je legao, a ono u snu kao na svjetlosti danjoj opsjedaju ga strahotni prizori, kao bjegunca što je iz boja utekao. 7I kad se probudi u času izbavljenja, čudi se svojem ispraznomu strahu.

Izaija

5112Ja, ja sam tješitelj vaš. Tko si ti da se bojiš smrtna čovjeka i sina čovječjeg, koji je kao trava? 13Zaboravio si Jahvu, svoga Stvoritelja, koji razastrije nebesa i koji zemlju utemelji; sveudilj strepiš, svaki dan, od tlačiteljeve jarosti. Kao da je pregnuo da te uništi. Ali gdje je sad jarost tlačiteljeva?

664Kao što oni izabraše svoje putove i duši im se mile gnusobe njihove, 4tako ću i ja izabrati za njih nevolje nesmiljene, pustit ću na njih ono čega se plaše. Jer zvao sam, a nitko se ne odazva, govorio sam, a nitko ne posluša, nego su činili što je zlo u očima mojim, izabrali ono što mi nije po volji.”

812“Ne zovite urotom sve što narod ovaj urotom zove; ne bojte se čega se on boji i nemajte straha. 13Jahve nad Vojskama – on jedini nek’ vam svet bude; jedino se njega bojte, strah od njega nek’ vas prožme.

Matej

2525Pobojah se stoga, odoh i sakrih talenat tvoj u zemlju. Evo ti tvoje!’27Trebalo je dakle da uložiš moj novac kod novčara i ja bih po povratku izvadio svoje s dobitkom.” 28„Uzmite stoga od njega talenat i podajte onomu koji ih ima deset. 30A beskorisnoga slugu izbacite van u tamu. Ondje će biti plač i škrgut zubi.

Djela Apostolska

243Strahopoštovanje obuzimaše svaku dušu: apostoli su činili mnoga čudesa i znamenja.

Rimljanima

814Svi koje vodi Duh Božji sinovi su Božji. 15Ta ne primiste duh robovanja da se opet bojite, nego primiste Duha posinstva u kojem kličemo: “Abba! Oče!”

133Vladari doista nisu strah i trepet zbog dobra, nego zbog zla djela. Hoćeš li se ne bojati vlasti? Dobro čini pa ćeš imati pohvalu od nje! 4Ta Božji je ona poslužitelj – tebi na dobro. Ako li zlo činiš, strahuj!

2 Solunjanima

21Molim vas braćo, za Dolazak našega Gospodina Isusa Krista i za naše okupljanje oko njega, 2da ne dopuštate da vas olako izbezumi i preplaši ni objava ni govor, ni tobožnja naša poslanica, kao da je već tu Dan Gospodnji.

2 Timoteju

17Jer nije nam Bog dao duha bojažljivosti, nego snage, ljubavi i razbora. 8Ne stidi se stoga svjedočanstva za Gospodina našega, ni mene, sužnja njegova. Nego zlopati se zajedno sa mnom za evanđelje, po snazi Boga

1 Petrova

314Nego, morali i trpjeti zbog svoje pravednosti, blago vama! No ne bojte se njihova zastrašivanja i ne plašite se! 15Naprotiv, Gospodin – Krist neka vam bude svet, u srcima vašim

1 Ivanova

418Straha u ljubavi nema, nego savršena ljubav izgoni strah; jer strah je muka i tko se boji, nije savršen u ljubavi.

Proglašavanje Božje Riječi

Misli

Mudre izreke

35Uzdaj se u Jahvu svim srcem i ne oslanjaj se na vlastiti razbor. 6Misli na nj na svim svojim putovima i on će ispraviti tvoje staze.
1526Mrske su Jahvi zle misli, a dobrostive riječi mile su mu.

Sirah

14Mudrost je stvorena prije svega ostalog, i misaon razbor vječan je.

1125U vrijeme dobra zlo se zaboravlja, i u vrijeme nesreće ne pamti se sreća. 27U vrijeme nevolje naslade se zaboravljaju, u posljednjem času otkrivaju se djela čovjekova.

176(Bog) Oblikovao im jezik, oči, uši, i srce im dade da razmišljaju. 7Napuni ih znanjem i razumijevanjem i otkri im dobro i zlo. 8Oči je svoje stavio u srca njihova da im pokaže veličanstvo djela svojih.

318Razborit čovjek ne prezire savjet, a oholi bezbožnik ne poznaje straha. 19Bez promišljanja ne čini ništa, pa se poslije nećeš kajati.

335Osjećaji su luđakovi kao kolski točak, a misao mu je kao osovina što se okreće.

3716Razbor je početak svakog posla, promišljanje prethodi poduzimanju. 17, iz njega izrastaju četiri grane: 18dobro i zlo, život i smrt, a jezik im je uvijek gospodar.

Izaija

558“Jer misli vaše nisu moje misli i puti moji nisu vaši puti,” riječ je Jahvina. 9“Visoko je iznad zemlje nebo, tako su puti moji iznad vaših putova, i misli moje iznad vaših misli.”

597Misli su im misli zločinačke, pustoš i propast na njinim su putima.

128I kako nisu smatrali vrijednim držati se spoznaje Boga, predade ih Bog nevaljanu umu te čine što ne dolikuje, 29puni svake nepravde, pakosti, lakomosti, zloće; puni zavisti, ubojstva, svađe, prijevare, zlonamjernosti; došaptavači, 30klevetnici, mrzitelji Boga, drznici, oholice, preuzetnici, izmišljači zala, roditeljima neposlušni, 31nerazumni, nevjerni, bešćutni, nemilosrdni. 32Znaju za odredbu Božju – da smrt zaslužuju koji takvo što čine – a oni ne samo da to čine nego i povlađuju onima koji čine.

Rimljanima

122Ne suobličujte se ovomu svijetu, nego se preobražavajte obnavljanjem svoje pameti da mognete razabirati što je volja Božja, što li je dobro, Bogu milo, savršeno.

145Netko razlikuje dan od dana, nekomu je opet svaki dan jednak. Samo nek je svatko posve uvjeren u svoje mišljenje. 6Tko na dan misli, poradi Gospodina misli; 14Znam i uvjeren sam u Gospodinu: ništa samo od sebe nije nečisto. Samo je onomu nečisto tko to smatra nečistim.

1 Korinćanima

216Jer tko spozna misao Gospodnju, tko da ga pouči? A mi imamo misao Kristovu.

1311Kad bijah nejače, govorah kao nejače, mišljah kao nejače, rasuđivah kao nejače. A kad postadoh zreo čovjek, odbacih ono nejačko.

2 Korinćanima

35Ne kao da smo sami sobom, kao od sebe, sposobni što pomisliti, nego naša je sposobnost od Boga. 6On nas osposobi za poslužitelje novoga Saveza, ne slova, nego Duha; jer slovo ubija, a Duh oživljuje.

113Ali se bojim da se – kao što zmija zavede Evu svojom lukavštinom – misli vaše ne pokvare i odmetnu od iskrenosti prema Kristu.

Efežanima

417Ovo govorim i zaklinjem u Gospodinu: ne živite više kao što pogani žive – u ispraznosti pameti njihove: 18zamračena uma, udaljeni od života Božjega, sve zbog neznanja koje je u njima, zbog okorjelosti srca njihova. 19Sami su sebe otupili. 23a obnavljati se duhom svoje pameti 24i obući novog čovjeka, po Bogu stvorena u pravednosti i svetosti istine.

Filipljanima

48Uostalom, braćo, što je god istinito, što god časno, što god pravedno, što god čisto, što god ljubazno, što god hvalevrijedno; je li što krepost, je li što pohvala – to nek vam je na srcu!

Kološanima

19Zato i mi, od dana kada to čusmo, neprestano za vas molimo i ištemo da se ispunite spoznajom volje Njegove u svoj mudrosti i shvaćanju duhovnome:

1 Petrova

57Svu svoju brigu povjerite njemu jer on se brine za vas. 8Otrijeznite se! Bdijte! Protivnik vaš, đavao, kao ričući lav obilazi tražeći koga da proždre.