Ohrabrenje kroz Božju Riječ

Božja je Riječ naša utjeha, okrepa i naše svjetlo. Izgovarajući ove retke u svoj život mi oslobađamo silu i snagu Božje Riječi u svoj život. Izgovarajte ove blagoslove uvijek!

Duhovne tablete

(izabrati jednu rečenicu i ponavljati je dok duboko u sebi ne dobijemo razumijevanje i prihvaćanje toga)

Ja sam Božje kraljevsko dijete. Ja sam baštinik neba.
Govori Gospodin: “Dragocjen si u mojim očima, vrijedan si i ja te ljubim”.
Oče sveti, smiluj se meni i čitavom svijetu!
Gospodin je pastir moj, ni u čem ja ne oskudijevam.
Sve mogu u Kristu Isusu koji mi daje snage.
Jači je Isus koji je u meni, nego đavao koji je u svijetu.
Ja sam pomazanik Duhom Svetim.
Duše Sveti, osposobi me da činim Isusova djela.
Ljubavlju vječnom ljubim te, i zato sam ti sačuvao milost.
Dobrota i milost Božja pratit će mene sve dane života moga.
Ne boj se, jer ja sam s tobom. Čuvat ću te kamo god pođeš.
Isus je došao da razori djela đavolska.
Zakon Duha života u Kristu Isusu oslobodio me zakona smrtnosti.
Nauči me da vršim volju Tvoju!
Isuse, Tvoja je ljubav tako velika da može obuhvatiti cijeli svijet.
Isuse, budi u pomoć meni i mojoj obitelji!
Slavim Te, o Bože, Kralju moj! Ime ću Tvoje blagoslivljati uvijek i dovijeka!
Isuse, budi stalno uz mene i prati me na svakom koraku tijekom života!
Isus: “Tko vjeruje u me činit će djela koja ja činim. I veća će od ovih činiti jer ja idem k Ocu.
Gospodine, učini me oruđem svoga mira i spasenja.
Mi smo ga (đavla) pobijedili krvlju Janjetovom i riječju svoga svjedočanstva.
Ja vladam snagom života i darom pravednosti u Kristu Isusu!
Dođi, Duše Sveti, ražari moje srce i oganj svoje ljubavi u njemu zapali.
Ti, prava svjetlosti svakog čovjeka koji dolazi na svijet, rasvijetli me!
Pokaži mi, Gospodine, putove svoje, nauči me svojim stazama! Istinom me svojom vodi i pouči me!

Kad nam se čini da nas nitko ne voli (ponavljati)

Bog me tako ljubi da je dao
svoga jedinorođenog Sina za mene,
da ne bih poginuo već da bih u
Njemu imao život vječni.
Prema Iv 3,16

Ustani, u pomoć mi priteci,
izbavi me, jer me ljubiš!
Prema Ps 44,27

Ljubav je Tvoja, Oče,
bolja od života!
Duša se moja k Tebi privija!
Prema Ps 63, 4.9

Ti si, Gospodine, dobar i
rado praštaš,
pun si ljubavi prema svima
koji Te zazivaju.
Ps 86,5

Moj Bog prema meni
ima izobilje ljubavi.
Prema Ps 86,13

Ti si, Bože, ljubav moja i
tvrđava moja, zaštita moja,
izbavitelj moj!
Prema Ps 144,2

U opasnosti i tjeskobi

Znam, Oče, da ćeš me uslišiti
jer Te zazivljem
Prema Ps 4,4

Mirno spavam, jer si Ti,
Oče, mir moj.
Prema Ps 4,9

Ti me, Bože, blagoslivljaš,
dobrotom me svojom ko štitom zaklanjaš.
Prema Ps 5,13

Smiluj mi se, Bože,
ne mogu dalje.
Prema Ps 6,3

O, Bože, Tebi se utječem,
spasi me, oslobodi.
Prema Ps 7,2

Uzdam se u Te, Oče,
jer Te poznajem
da ne ostavljaš one
koji Te ljube.
Prema Ps 9,11

Ustani, Gospode Bože,
podigni ruku,
ne zaboravi siromaha.
Ps 10,12

Počuj, o Bože, čežnju siromašnih,
okrijepi im srce, uho prikloni:
zaštiti pravo ubogih i tlačenih.
Ps 10, 17-18

Ti, Bože, u ruci držiš sudbinu moju.
Prema Ps 16,5

Počuj, Bože pravedni,
vapaj mi poslušaj,
usliši ovu iskrenu molitvu.
Prema Ps 17,1

Zazivam Te, Bože,
Ti ćeš me uslišiti:
prikloni mi uho i
čuj što Te molim.
Proslavi na meni dobrotu svoju.
Prema Ps 17,6-7

Čuvaj me, Oče, ko zjenicu oka,
sakrij me u sjenu krila svojih!
Prema Ps 17,8

Pruži, Oče, s neba ruku i
mene prihvati,
iz ove opasnosti izbavi me.
Prema Ps 18,17

Ti si, Oče, štit svima koji se k Tebi utječu!
Prema Ps 18,31

Bože moj, čini mi se da si me ostavio!
A, Ti si moja nada.
Koji su k Tebi vapili, spašavali su se
Koji su se u Te uzdali,
postidjeli se nisu.
Prema Ps 22,2-6

Ti, Oče, daleko mi ne budi;
snago moja, pohiti mi u pomoć!
Prema Ps 22,20

K Tebi, Gospodine, uzdižem dušu svoju.
Bože moj, ne daj da se postidim.
Prema Ps 25,1-2

Odagnaj tjeskobe srca moga,
iz bojazni mojih izbavi me.
Ps 25,17

Čuvaj dušu moju, izbavi me!
Znam da se neću postidjeti
što se Tebi utekoh!
Prema Ps 25,20

U sjenku Tvoju se sklanjam, Oče,
u ovaj dan kobni.
Prema Ps 27,5

Slušaj, o Bože, glas moga vapaja,
milostiv mi budi, usliši me!
Ps 27,7

Bože, ne skrivaj lica svoga od mene!
Ps 27,9

K Tebi, o Gospode, vapijem, hridino moja,
ne ogluši se na me!
Ps 28,1

Slušaj, o Bože, i smiluj se meni;
Oče moj, budi mi na pomoć!
Prema Ps 30,11

U ruke Tvoje, Oče, duh svoj predajem:
otkupi me, Gospodine, Bože vjerni!
Prema Ps 31,6

Radosno ću klicati Tvojoj milosti, Oče,
kad na bijedu moju pogledaš,
pomogneš u tjeskobi duši mojoj.
Prema Ps 31,8

Ja se, Oče, u Tebe uzdam; govorim:
Ti si Bog moj! U Tvojoj je ruci sudbina moja:
istrgni me iz ruke zloga koji me progoni!
Po svojoj me dobroti spasi.
Nek me ne bude stid što sam se u Tebe uzdao.
Prema Ps 31, 15-18

O, Bože, vapaj mi poslušaj,
budi pomnjiv na molitvu moju!
Ps 61,1

Vrati se, dušo moja,
u svoj mir,
jer Gospodin je dobrotvor tvoj.
Ps 116,7

Ovo sigurno znam:
Bog je za mene!
Ps 56, 10b

U bolesti

Gospodine, ako hoćeš
možeš me ozdraviti!
Znam da mi odgovaraš:
“Hoću, ozdravi!”
Usp. Mt 8,3

Gospodine, Ti meni umornome
snagu vraćaš, jačaš me u
mojoj nemoći
Usp Iz 40,29

Gospodine, onima koji se
u Te uzdaju, snaga se obnavlja,
krila im rastu kao orlovima,
trče i ne sustaju, hode i
ne umaraju se.
A ja se u Te, Gospodine, uzdam.
Usp. Iz 40,31

Isuse, Ti si moje bolesti ponio,
moje si boli na se uzeo.
Za moje si grijehe Ti proboden,
za opačine moje satrt.
Na Tebe je pala kazna i
radi mojeg mira,
tvojim ranama i ja sam iscijeljen.
Usp. Iz 53,4-5

Bog moj jest Bog koji spasava,
Gospodin od smrti izbavlja.
Usp. Ps 68,21

Ne umrijeti neću, nego živjeti i
kazivat ću djela Gospodnja!
Usp Ps 118,17

Riječ svoju pošalji (reci) da me ozdravi i
život mi spasi od jame grobne!
Usp. Ps 107,20

Hvalim Te, Bože,
što si me uslišio i
moj postao spasitelj!
Usp Ps 118,21

Preporuka u Svete mise

Moj Isuse, priključujem se i preporučam u sve svete mise koje će se danas slaviti ma gdje bilo u svijetu.
U svakoj svetoj misi obnavljaš i posadašnjuješ na našim oltarima – na otajstveni, nekrvni način – svoju smrt na križu. Ja hoću imati sudioništvo u svakoj svetoj misi.
Koliko god puta bude danas sveta misna žrtva prinesena, toliko puta i ja prikazujem Tvoje svete Rane, Tvoju dragocjenu Krv i Tvoju smrt nebeskom Ocu, kao zadovoljštinu za svoje grijehe, grijehe mojih članova obitelji i grijehe sve braće ljudi.
Isuse, neka snagom svake svete mise budu oslobođene duše iz čistilišta, umirući neka postignu milosrđe, a grešnici obraćenje!
Neka svuda budu spriječeni oni grijesi koji zadaju najviše boli
Tvojem presvetom Srcu, Isuse, kao i bezgrešnom Srcu Marijinu!
Odagnaj svaku opasnost od djece da umru bez krštenja!
Mladim ljudima, koji su pred izborom životnog poziva, podari rasvjetljenje i jakost da izabiru i rade prema Tvojoj volji. Amen.

Božji zahvat

Hvaljen Isus i Marija Željela bih Vam posvjedočiti i svoje iskustvo podijeliti s Vama. Kroz zajednicu Dobri Pastir i vlč. Dražena Radigovića upoznala sam Boga i Božju ljubav....

Pročitaj više

Hod s Isusom

Moje je ime Marko Kralj , član sam lokalne podružnice Marija Bistrica vise od 2 godine. Ovo je svjedočanstvo mog obraćenja i hoda s Isusom kroz služenje u ZDP. Prije 10...

Pročitaj više

Vera, hvala!

Već duže vrijeme se osjećam udaljen od Boga iz meni nepoznatih razloga. Savjetovali su mi da prođem unbound molitvu. I kao priprema za tu molitvu da pročitam knjigu...

Pročitaj više