Novo rođenje

Kristijan Kokot

Opis mog osobnog iskustva novog rođenja je po meni stvarno bilo iznenađujuće, zanimljivo, radosno, početak neke sasvim drugačije ljubavi i sreće. Gospodin stvarno djeluje tako čudesno i ON nam se objavljuje na razne načine kada mu zavapimo.

Iskustvo novog rođenja mi sada gledano kao da je prolazilo u nekim etapama polako dan po dan a da nisam ni bio toga svjestan, do onog trenutka kada sam osjetio da je to ono što želim.
UKRATKO: Sve je krenulo sa mojim prvim susretom sa bratom Krešom Škrnjug kojeg nisam vidio skoro 20 godina a možda i više.
Stvarno mogu reči da se Gospodin na čudesne načine objavljuje i djeluje kroz nama drage osobe pa čak i one koje dugo godina nismo vidjeli.
Uglavnom Brat Krešo se obratio nekih mjesec dana prije našeg tog prvog susreta i tako priču po priču rekao mi za velečasnog Dražena i kako odlazi ponedjeljkom na molitvene susrete na Mariju Bistricu i ako želim da mogu sa njim jedan ponedjeljak do Bistrice. Tu mi se javila želja da odem na susret ali ne samo to nego sam i krenuo svaki dan na misu zajedno sa Krešom.
A do tada ako sam znao nekad rijetko samo nedjeljom na misu, stvarno mi se život počeo mijenjat. Na drugom ili trećem susretu nisam točno siguran koji je bio ali sam ostao da se vlč. Dražen pomolio za mene i kada sam krenuo kući pjevao sam pjesmu ” SVA JE SNAGA U IMENU ISUS ” tada sam osjetio radost u srcu i plakao pola puta do kuće. Tu sam osjetio Božju ljubav i sve je staro nestalo, a NOVO NASTALO.
Danas sam član zajednice, sva HVALA I SLAVA GOSPODINU.